Trở về đời sống bình thường với cảnh báo covid-19 app ở Đức

Coronavirus Trở về đời sống bình thường với cảnh báo covid-19 app ở Đức

Gần bạn có ai bị nhiễm covid-19 không? Trong siêu thị, trên xe buýt hay trong quán cà phê vỉa hè? Covid-19 app sẽ cảnh báo bạn. Càng nhiều người tham gia và cài đặt ứng dụng, hiệu quả bảo vệ càng cao. Bằng cách này, chuỗi nhiễm trùng sẽ bị cắt đứt và bảo vệ mọi người không bị nhiễm.

Logo der Corona-Warn-App

Jetzt herunterladen!

Foto: Bundespresseamt

Thắc mắc quan trọng nhất về cảnh báo covid-19 app

Tại sao cần dùng app?

App sẽ giúp chống lan tràn covid-19. Các smartphone đã cài app này và ở gần bạn sẽ được phát hiện. App sẽ cảnh báo, nếu bạn tiếp xúc một người đã cài đặt app và dương tính covid-19. Bạn có thể phản ứng nhanh và ngăn chặn đại dịch lan tràn ngoài ý muốn.  Chính phủ liên bang ủng hộ app vì nó bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dữ liệu của bạn được mã hóa. Không ai có thể truy tông tích và địa điểm lưu trú của bạn.

App hoạt động như thế nào?

App dùng bluetooth để đo khoảng cách và thời gian tiếp xúc giữa hai người đã cài đặt app. Hai điện thoại sẽ trao đổi mật số ngẫu nhiên. Nếu người cài app dương tính, họ có thể tự nguyện thông báo những người cũng dùng app đang ở gần mình. Mật số ngẫu nhiên của người dương tính sẽ được thông báo đến tất cả người dùng app. 

Khi nào app sẽ cảnh báo?

Bạn sẽ không lập tức nhận một cảnh báo, nếu ở gần một người dương tính dưới hai mét. Nếu không, bảo vệ dữ liệu sẽ không được đảm bảo. Smartphone của bạn hoàn toàn không có thông tin về ai đã bị nhiễm. Nó chỉ biết là nó đang ở gần một smartphone có lưu kết quả xét nghiệm dương tính.

Tôi bắt buộc phải cài app không?

Không. Dùng app này là tự nguyện và để bảo vệ bạn. Bạn có thể mọi lúc xóa app này và tất cả thông tin đã lưu sẽ bị xóa.

Ai là người đề xướng app này? Dữ liệu của tôi được bảo vệ như thế nào?

App này là một dự án của chính phủ liên bang. Deutsche Telekom và SAP là người phát triển app này. Văn Phòng Liên Bang về An Toàn Kỹ Thuật Thông Tin và Ủy Viên Liên Bang về Bảo Vệ Dữ Liệu và Tự Do Thông Tin đều tham gia vào việc bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu. Bảo vệ đời tư của bạn được ưu tiên hàng đầu trong app này. Khi dùng app này, mọi lúc bạn đều nặc danh.