Co nyní musíte vědět o koronaviru (Tschechisch)

Každý jednotlivec může svým vlastním chováním přispět k ochraně sebe sama i ostatních, zejména zvláště ohrožených osob, jako jsou starší osoby a osoby s předchozím onemocněním, před koronavirem. Byla přijata politická opatření, jejichž účelem je zbrzdění šíření viru, zabránění přetížení zdravotního systému a zmírnění ekonomických následků pandemie. Spolková vláda informuje o aktuálním stavu koronaviru na nejrůznějších kanálech a v nejrůznějších jazycích. Zde je shrnutí nejdůležitějších informací.

Zdraví a tipy ke správnému chování

Nadále platí: Mějte pokud možno minimální kontakt s jinými lidmi a omezte se na stálý okruh osob. Tam, kde se lidé setkávají ve stísněném prostoru, byste měli používat respirátor. 

Povinnost používat respirátor platí v zařízeních sociální péče, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, v určitých společných ubytovnách a ve veřejné hromadné dopravě. Používat respirátor je nutné rovněž v letecké a dálkové osobní dopravě.

Nárok na bezplatné testy na covid mají například:

 • Děti do 5 let.
 • Lidé, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů.
 • Lidé, kteří chtějí ukončit karanténu (absolvováním testu).
 • Lidé, kteří žijí v jedné domácnosti s prokazatelně nakaženými osobami. 
 • Lidé, kteří pečují o druhé nebo navštěvují či ošetřují druhé v pečovatelských a zdravotnických zařízeních.
 • Lidé se zdravotním postižením a jejich pečovatelé.

Za 3 eura si mohou nechat udělat test všichni, kteří navštěvují osoby starší 60 let, účastní se akcí ve vnitřních prostorách nebo jejichž aplikace pro trasování nakažených (Corona-Warn-App) ukazuje červené pole.

Regionální hotspoty: Pokud se rozšíří nebezpečná varianta viru nebo hrozí přetížení nemocnic vzhledem ke zvláště vysokému počtu infekcí, může lokálně docházet k nebezpečné infekční situaci. Spolkové země mohou v takových případech přijmout další ochranná opatření.

Ochranná opatření: K možným ochranným opatřením pro takzvané hotspoty patří povinnost používat respirátor a povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metru ve veřejných prostorách. Při vstupu do určitých zařízení a podniků může být požadováno předložení dokladu o očkování, uzdravení nebo negativním testu. 

 • 3G: Přístup mají lidé, kteří se z covidu nedávno uzdravili, mají dokončené očkovaní nebo jsou testovaní
 • 2G: Přístup mají lidé, kteří se z covidu nedávno uzdravili nebo mají dokončené očkovaní
 • 2G plus: Přístup mají lidé, kteří se z covidu nedávno uzdravili nebo mají dokončené očkovaní, a navíc jsou testovaní (Osoby očkované posilující dávkou nepotřebují test)

V každém případě dodržujte pravidla platná ve vaší  spolkové zemi.

Vícejazyčné tipy týkající se zdraví a správného chování najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Využijte tak jako miliony jiných lidí v Německu koronavarovnou aplikaci spolkové vlády. Čím více lidí se zapojí, tím účinněji nás může aplikace chránit.

Zpátky do všedního života – koronavarovná aplikace pro Německo
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci)

Domácí izolace při potvrzeném onemocnění COVID-19: Leták pro pacienty a rodinné příslušníky
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Pozitivní na koronavirus – a co teď?
(Zdroj: Integrační referenti bavorské vlády)

Ochranné očkování proti koronaviru

Ochranným očkováním proti koronaviru pomáháte chránit sami sebe, svoji rodinu a nejohroženější skupiny. Nárok na očkování mají všichni lidé s bydlištěm nebo místem obvyklého pobytu v Německu a osoby pracující v Německu v určitých pečovatelských zařízeních, i pokud v Německu nebydlí.

Posilující očkování: Stálá očkovací komise (STIKO) zásadně doporučuje všem osobám od 12 let nechat se naočkovat posilující dávkou. Posilující očkování má zpravidla proběhnout zhruba po 3 měsících od druhé očkovací dávky.

Přeočkování je doporučeno zejména u:

 • seniorů
 • osob s předchozím onemocněním
 • osob závislých na péči jiné osoby
 • osob očkovaných vektorovou vakcínou, jako je např. Astra Zeneca nebo Johnson & Johnson
 • osob, které jsou v častém kontaktu s velmi ohroženými nebo infekčními osobami (např. pečovatelů)

Očkování je dobrovolné a probíhá zdarma v očkovacích centrech nebo lékařských ordinacích. Na telefonní poradenské lince 116 117 se dozvíte, kdy a kde můžete být naočkováni.

Pokud jste byli očkováni, může být vaše očkování proti koronaviru zadokumentováno elektronicky. Elektronický certifikát si lze vygenerovat v ordinaci u lékaře, v lékárně nebo v očkovacím centru. Po zadání nebo převzetí dat se vytvoří QR kód. Ten si pak mohou očkovaní naskenovat buď pomocí aplikace CovPass, nebo pomocí koronavarovné aplikace a dokládat QR kódem svůj očkovací status.

Očkovací látky byly důkladně prověřeny z hlediska snášenlivosti, bezpečnosti a účinnosti. 

Práce a peníze

I během koronavirové pandemie platí ochrana zaměstnanců v případě propouštění. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje vícejazyčné informace k pracovněprávním otázkám.

Podporu mohou využít i podniky, jakkoliv jsou velké. Existují úvěry, příspěvky nebo daňová zvýhodnění. Veškeré informace k tomuto tématu najdete u  Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu.

Vstup do země a vycestování

Obecně platí: mělo by se upustit od cest, které nejsou nutné. Jednotlivé státy, i v rámci EU, mohou nadále omezovat vstup do své země nebo při příjezdu nařídit karanténu. Před vycestováním se prosím informujte o aktuálních omezeních pro vstup do země a hraničních kontrolách u spolkového ministerstva zahraničních věcí a spolkového ministerstva vnitra.

Před příjezdem: Všechny osoby cestující do Německa z oblasti s nebezpečnou mutací viru musí před příjezdem vyplnit  elektronickou registraci cestujících. Kromě toho je nutné předložit negativní PCR test, který není starší než 48 hodin.

Denně aktualizovaný seznam zemí, kterých se to týká, najdete na stránkách  Institutu Roberta Kocha.

Po příjezdu: Po příjezdu z oblasti s nebezpečnou mutací viru musí všechny osoby nastoupit do 14denní domácí karantény. 

Všechny informace týkající se příjezdu najdete na stránkách  Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Re-open EU
(Zdroj: Evropská unie)

Ochrana proti násilí

Výjimečná situace pro celou rodinu – podněty k zabránění páchání násilí v rodině v důsledku omezení kontaktů během koronavirové doby PDF, 495 KB, barrierefrei
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci a Etnozdravotnické centrum)