Co nyní musíte vědět o koronaviru (Tschechisch)

Každý z nás může svým chováním přispět k ochraně sebe samých, starších osob a lidí s jinými průvodními onemocněními před koronavirem. Politici přijali taková opatření, aby se zbrzdilo šíření viru, nedošlo k přetížení zdravotnického systému a zmírnily se hospodářské následky pandemie. Spolková vláda informuje o aktuální koronavirové situaci různými kanály a v různých jazycích. Zde jsou sepsány ty nejdůležitější informace.


Zdraví a tipy ke správnému chování

Nadále platí: Mějte pokud možno minimální kontakt s jinými lidmi a omezte se na stálý okruh osob.

Stále je důležité: Udržujte od ostatních lidí odstup nejméně 1,5 metru, myjte si pravidelně a důkladně ruce, ústa a nos si zakrývejte rouškou a pravidelně větrejte. Povinné nošení zdravotnických masek, tj. masek zvaných také jako operační nebo jako ochranné respirátory třídy FFP2 (nebo srovnatelné), platí ve veřejných dopravních prostředcích a v obchodech.

Pravidelné koronavirové testy: Rychlotesty jsou důležitým prostředkem pro možnost návratu k větší normalitě a umožnění bezpečných kontaktů. Všichni lidé v Německu si od dubna 2021 mohou udělat minimálně jeden rychlotest týdně zdarma. Všechny podniky mají povinnost nabídnout svým zaměstnancům, kteří nepracují výhradně z domova, dvě testování týdně.

Vícejazyčné tipy týkající se zdraví a správného chování najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Využijte tak jako miliony jiných lidí v Německu koronavarovnou aplikaci spolkové vlády. Čím více lidí se zapojí, tím účinněji nás může aplikace chránit.

Dodržujte pravidla platná ve své spolkové zemi.

Koronavirus SARS-CoV-2 – Praktické informace a doporučení
(Zdroj: spolkového ministerstva zdravotnictví)

Zpátky do všedního života – koronavarovná aplikace pro Německo
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci)

Informace pro osoby bez známek onemocnění, které se po konzultaci s hygienickou stanicí nacházejí v karanténě
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Domácí izolace při potvrzeném onemocnění COVID-19: Leták pro pacienty a rodinné příslušníky
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Pozitivní na koronavirus – a co teď?
(Zdroj: Integrační referenti bavorské vlády)

10 nejdůležitějších hygienických tipů
(Zdroj: Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu)

Ochranné očkování proti koronaviru

Ochranným očkováním proti koronaviru pomáháte chránit sami sebe, svoji rodinu a nejohroženější skupiny. Nárok na očkování mají všichni lidé s bydlištěm nebo místem obvyklého pobytu v Německu a osoby pracující v Německu v určitých pečovatelských zařízeních, i pokud v Německu nebydlí.

Očkování je dobrovolné a probíhá zdarma v očkovacích centrech nebo lékařských ordinacích. Na telefonní poradenské lince 116 117 se dozvíte, kdy a kde můžete být naočkováni.

Pokud jste byli očkováni, může být vaše očkování proti koronaviru zadokumentováno elektronicky. Elektronický certifikát si lze vygenerovat v ordinaci u lékaře, v lékárně nebo v očkovacím centru. Po zadání nebo převzetí dat se vytvoří QR kód. Ten si pak mohou očkovaní naskenovat buď pomocí aplikace CovPass, nebo pomocí koronavarovné aplikace a dokládat QR kódem svůj očkovací status.

Očkovací látky byly důkladně otestovány s ohledem na snášenlivost, bezpečnost a účinnost. I po očkování platí: dodržujte rozestupy a povinnost nosit roušku!

Práce a peníze

I během koronavirové pandemie platí ochrana zaměstnanců v případě propouštění. Pokud váš zaměstnavatel nařídil kurzarbeit, můžete až 24 měsíců pobírat náhradu mzdy. Ta může činit až 87 procent výpadku vaší mzdy. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje vícejazyčné informace k pracovněprávním otázkám.

Podporu mohou využít i podniky, jakkoliv jsou velké. Existují úvěry, příspěvky nebo daňová zvýhodnění. Veškeré informace k tomuto tématu najdete u spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

Studující, kteří jsou v akutní finanční nouzi, si mohou zažádat o příspěvek u svého studentského spolku. Činí až 500 eur měsíčně. Kromě toho existuje studijní KfW úvěr, i pro zahraniční studenty.

Vstup do země a vycestování

Obecně platí: mělo by se upustit od cest, které nejsou nutné. Jednotlivé státy, i v rámci EU, mohou nadále omezovat vstup do své země nebo při příjezdu nařídit karanténu. Před vycestováním se prosím informujte o aktuálních omezeních pro vstup do země a hraničních kontrolách u spolkového ministerstva zahraničních věcí a spolkového ministerstva vnitra.

Všichni, kdo cestují do Německa z rizikové oblasti, oblasti vysoké incidence nebo oblasti s mutacemi, musí před vstupem do země vyplnit elektronickou registraci příjezdu. Seznam zemí, kterých se to týká, najdete denně aktualizovaný na webu Institutu Roberta Kocha.

Před přicestováním je nutné u všech leteckých cest a cest z oblastí s vysokou incidencí nebo s mutacemi doložit negativní test. U ostatních cest z rizikových oblastí můžete doložit výsledek testu do 48 hodin po přicestování. Po přicestování u cest z oblastí s mutacemi musí zásadně všichni na 10, resp. 14 dní do domácí karantény.

Výjimky: pokud máte aktuální negativní test na koronavirus, dokončené očkování proti koronaviru nebo jste se z něj v nedávné době uzdravili, nemusíte po přicestování z rizikové oblasti do karantény. Při přicestování z oblasti vysoké incidence musí pouze otestovaní na 10 dní do karantény, ale od 5. dne mohou po dalším testu karanténu ukončit.

Kdo má dokončené očkování nebo patří mezi nedávno uzdravené, se musí nechat otestovat jen při cestování z oblasti s mutacemi – před vstupem do země. Všechny informace ke vstupu do země najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Jako doklad o uzdravení platí laboratorní test (PCR, PoC-PCR) provedený před minimálně 28 dny a maximálně 6 měsíci. Očkování musí být dokončeno již minimálně 14 dní

Re-open EU
(Zdroj: Evropská unie)

Ochrana proti násilí

Výjimečná situace pro celou rodinu – podněty k zabránění páchání násilí v rodině v důsledku omezení kontaktů během koronavirové doby PDF, 495 KB, barrierefrei
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci a Etnozdravotnické centrum)