Co nyní musíte vědět o koronaviru (Tschechisch)

Každý z nás může svým chováním přispět k ochraně sebe samých, starších osob a lidí s jinými průvodními onemocněními před koronavirem. Politici přijali taková opatření, aby se zbrzdilo šíření viru, nedošlo k přetížení zdravotnického systému a zmírnily se hospodářské následky pandemie. Spolková vláda informuje o aktuální koronavirové situaci různými kanály a v různých jazycích. Zde jsou sepsána ta nejdůležitější ustanovení. Jejich platnost je prodloužena zatím do 18. duben 2021.

Zdraví a tipy ke správnému chování

Nadále platí: Mějte pokud možno minimální kontakt s jinými lidmi a omezte se na stálý okruh osob. Soukromá setkání jsou stále možná jen s 1 další osobou, která nepatří k vlastní domácnosti. Od 8. března se může setkávat maximálně pět osob ze dvou domácností (děti do 14 let se nepočítají), pokud to pandemická situace v lokalitě umožňuje.

Stále je důležité: Udržujte od ostatních lidí odstup nejméně 1,5 metru, myjte si pravidelně a důkladně ruce, ústa a nos si zakrývejte rouškou a pravidelně větrejte. Povinné nošení zdravotnických masek, tj. masek zvaných také jako operační nebo jako ochranné respirátory třídy FFP2 (nebo srovnatelné), platí ve veřejných dopravních prostředcích a v obchodech.

Pravidelné koronavirové testy: 

Rychlotesty jsou důležitým prostředkem pro možnost návratu k větší normalitě a umožnění bezpečných kontaktů. Proto má být od dubna 2021 všem v Německu umožněno udělat si minimálně jednou týdně bezplatný rychlotest. Bude to možné i ve školách a v zařízeních pro předškolní výchovu a vzdělávání. Podrobnosti k tomu upravují jednotlivé spolkové země.

Vícejazyčné tipy týkající se zdraví a správného chování najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Využijte tak jako miliony jiných lidí v Německu koronavarovnou aplikaci spolkové vlády. Čím více lidí se zapojí, tím účinněji nás může aplikace chránit.

Koronavirus SARS-CoV-2 – Praktické informace a doporučení
(Zdroj: spolkového ministerstva zdravotnictví)

Zpátky do všedního života – koronavarovná aplikace pro Německo
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci)

Informace pro osoby bez známek onemocnění, které se po konzultaci s hygienickou stanicí nacházejí v karanténě
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Domácí izolace při potvrzeném onemocnění COVID-19: Leták pro pacienty a rodinné příslušníky
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Pozitivní na koronavirus – a co teď?
(Zdroj: Integrační referenti bavorské vlády)

10 nejdůležitějších hygienických tipů
(Zdroj: Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu)

Ochranné očkování proti koronaviru

Ochranným očkováním proti koronaviru pomáháte chránit sami sebe, svoji rodinu a nejohroženější skupiny. Ochranné očkování proti koronaviru začalo v Německu 27. prosince 2020. Očkovací vyhláška stanovuje, kdo bude kdy očkován:

  • nejdříve např. osoby nad 80 let, obyvatelé pečovatelských zařízení a zařízení pro mentálně postižené vč. personálu, zaměstnanci, kteří jsou ve zdravotnických zařízeních vystaveni mimořádně vysokému riziku nákazy
  • poté např. osoby od 70 do 80 let, lidé s trisomií 21, demencí, mentálním postižením nebo nejzávažnějšími průvodními onemocněními, transplantační pacienti, lidé ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních, určité kontaktní osoby; rovněž personál zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání a personál základních škol má být rychle naočkován
  • následně např. osoby od 60 do 70 let, lidé se závažnými průvodními onemocněními, policisté a hasiči, zaměstnanci v maloobchodu

Nárok na očkování mají všichni lidé s bydlištěm nebo místem obvyklého pobytu v Německu a osoby pracující v Německu v určitých pečovatelských zařízeních, i pokud v Německu nebydlí.

Očkování je dobrovolné a probíhá zdarma v očkovacích centrech. Očkovací centra a přidělování termínů si organizují jednotlivé spolkové země a obce. Ty také informují občany, kteří mají na očkování právo. Všichni jsou očkováni dvakrát během několika málo týdnů. 

Očkovací látky byly důkladně otestovány s ohledem na snášenlivost, bezpečnost a účinnost. I po očkování platí: dodržujte rozestupy a povinnost nosit roušku!

Všední a veřejný život

Soukromá setkání jsou možná jen s 1 další osobou, která nepatří k vlastní domácnosti. Od 8. března se může setkávat maximálně pět osob ze dvou domácností (děti do 14 let se nepočítají), pokud to pandemická situace v lokalitě umožňuje.

V městské a příměstské hromadné dopravě, při nakupování, na všech místech navštěvovaných veřejností a na místech pod širým nebem, kde se vyskytují lidé ve stísněných prostorových podmínkách nebo nikoliv pouze dočasně, platí povinnost nošení zdravotnické masky. Také na pracovištích a provozovnách je nutné nosit zdravotnickou masku, pokud na místě nelze spolehlivě dodržet 1,5metrový odstup od jiných osob. V takovém případě musí masky poskytnout zaměstnavatel. Všude, kde je to možné, musí zaměstnavatelé umožnit zaměstnancům práci z domu.

Otevřeny jsou:

  • prodejny potravin a zařízení nezbytné denní potřeby (lékárny, optiky, drogerie, pošty, banky, knihkupectví a zahrádkářské potřeby)
  • bohoslužby v kostelech, synagogách nebo mešitách jen s omezeními: platí minimální odstup 1,5 m, povinnost nosit zdravotnickou masku i na místě, bez zpěvu
  • školy a zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání (s péčí v případech naléhavé potřeby a distančním nebo střídavým vzděláváním)
  • kadeřnictví

Od 8. března 2021 může docházet k prvnímu otvírání, např. maloobchodních prodejen, muzeí, zoologických a botanických zahrad, pokud to pandemická situace v lokalitě připouští.

V hotelech je zakázáno nocování pro turisty. Je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

Při příliš vysokém počtu nakažených v určitém okrese mohou spolkové země omezit pohyb obyvatel na 15 km od místa bydliště. Při pádných důvodech jsou možné výjimky, např. pro návštěvu lékaře nebo cestu do práce. Informace k tomu jsou k dispozici na webu dané spolkové země.

Práce a peníze

I během koronavirové pandemie platí ochrana zaměstnanců v případě propouštění. Pokud váš zaměstnavatel nařídil kurzarbeit, můžete až 24 měsíců pobírat náhradu mzdy. Ta může činit až 87 procent výpadku vaší mzdy. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje vícejazyčné informace k pracovněprávním otázkám.

Podporu mohou využít i podniky, jakkoliv jsou velké. Existují úvěry, příspěvky nebo daňová zvýhodnění. Veškeré informace k tomuto tématu najdete u spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

Studující, kteří jsou v akutní finanční nouzi, si mohou zažádat o příspěvek u svého studentského spolku. Činí až 500 eur měsíčně. Kromě toho existuje studijní KfW úvěr, i pro zahraniční studenty.

Vstup do země a vycestování

00:59

Video Informationen zum Reisen

Obecně platí: mělo by se upustit od cest, které nejsou nutné. Jednotlivé státy, i v rámci EU, mohou nadále omezovat vstup do své země nebo při příjezdu nařídit karanténu. Před vycestováním se prosím informujte o aktuálních omezeních pro vstup do země a hraničních kontrolách u

 a .

Všichni, kdo cestují do Německa z rizikové oblasti, musí před vstupem do země vyplnit elektronickou registraci příjezdu. V rámci 48 hodin před vstupem do země nebo bezprostředně poté se musí navíc nechat otestovat, ihned nastoupit do karantény (na 10 dní; negativní test provedený nejdříve od 5. dne po přicestování může karanténu předčasně ukončit), nesmí přijímat žádné návštěvy a musí se nahlásit u místní hygienické stanice! V případě nedodržení povinné karantény hrozí pokuta. Kde se můžete nechat po příjezdu otestovat, se dozvíte na telefonním čísle 116 117. 

U příjezdů z vysoce rizikových oblastí musí být test proveden už před vstupem do země a je nutné předložit k tomu potvrzující doklad. K vysoce rizikovým oblastem patří regiony s mimořádně vysokými čísly potvrzených případů (oblasti vysoké incidence) a regiony, v nichž se rozšířily určité mutace viru (oblasti s mutacemi).

Seznam oblastí, které jsou považovány za rizikové a vysoce rizikové, najdete denně aktualizovaný na webu Institutu Roberta Kocha.

Ochrana proti násilí

Výjimečná situace pro celou rodinu – podněty k zabránění páchání násilí v rodině v důsledku omezení kontaktů během koronavirové doby PDF, 495 KB, barrierefrei
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci a Etnozdravotnické centrum)