Co nyní musíte vědět o koronaviru (Tschechisch)

Každý z nás může svým chováním přispět k ochraně sebe samých, starších osob a lidí s jinými průvodními onemocněními před koronavirem. Politici přijali taková opatření, aby se zbrzdilo šíření viru, nedošlo k přetížení zdravotnického systému a zmírnily se hospodářské následky pandemie. Spolková vláda informuje o aktuální koronavirové situaci různými kanály a v různých jazycích. Zde jsou sepsány ty nejdůležitější informace.

Zdraví a tipy ke správnému chování

Nadále platí: Mějte pokud možno minimální kontakt s jinými lidmi a omezte se na stálý okruh osob.

Stále je důležité: Udržujte od ostatních lidí odstup nejméně 1,5 metru, myjte si pravidelně a důkladně ruce, ústa a nos si zakrývejte rouškou a pravidelně větrejte. Na místech, kde se lidé setkávají na úzkém prostoru, platí zásadně povinnost nosit roušku.

Co znamenají pravidla 3G, 2G a 2G plus?

  • 3G: Přístup mají lidé, kteří se z covidu nedávno uzdravili, mají dokončené očkovaní nebo jsou testovaní
  • 2G: Přístup mají lidé, kteří se z covidu nedávno uzdravili nebo mají dokončené očkovaní
  • 2G plus: Přístup mají lidé, kteří se z covidu nedávno uzdravili nebo mají dokončené očkovaní, a navíc jsou testovaní

Pravidlo 3G platí na pracovištích a ve veřejných dopravních prostředcích: Ve veřejných dopravních prostředcích platí povinnost nosit operační roušky nebo FFP respirátory. Tato nařízení platí i pro leteckou přepravu.

Pravidlo 2G platí pro maloobchody, kulturu a volnočasové aktivity (např. restaurace, bary, hotely, divadla): Obchody denní potřeby (např. supermarkety, lékárny, drogerie, knihkupectví) zůstávají otevřené pro všechny. Spolková země může v případě vysokých infekčních čísel v určitém okrese rozhodnout o uzavření restaurací nebo omezit ubytování v hotelech.

Pravidelné koronavirové testy: Rychlotesty jsou důležitým prostředkem pro možnost návratu k větší normalitě a umožnění bezpečných kontaktů. Proto má být všem v Německu umožněno udělat si minimálně jednou týdně bezplatný rychlotest. 

Ostatní pravidla: Pro oblasti jako např. kadeřnictví nebo fitness studia vydávají spolkové země vlastní pravidla.

Omezení kontaktů: Soukromá setkání, kterých se účastní lidé, kteří nejsou očkovaní nebo nedávno uzdravení, jsou omezena na vlastní domácnost a maximálně dvě osoby z jiné domácnosti. Děti do 14 let se nepočítají.

Vícejazyčné tipy týkající se zdraví a správného chování najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Využijte tak jako miliony jiných lidí v Německu koronavarovnou aplikaci spolkové vlády. Čím více lidí se zapojí, tím účinněji nás může aplikace chránit.

Dodržujte pravidla platná ve své spolkové zemi.

Zpátky do všedního života – koronavarovná aplikace pro Německo
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci)

Informace pro osoby bez známek onemocnění, které se po konzultaci s hygienickou stanicí nacházejí v karanténě
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Domácí izolace při potvrzeném onemocnění COVID-19: Leták pro pacienty a rodinné příslušníky
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Pozitivní na koronavirus – a co teď?
(Zdroj: Integrační referenti bavorské vlády)

10 nejdůležitějších hygienických tipů
(Zdroj: Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu)

Ochranné očkování proti koronaviru

Ochranným očkováním proti koronaviru pomáháte chránit sami sebe, svoji rodinu a nejohroženější skupiny. Nárok na očkování mají všichni lidé s bydlištěm nebo místem obvyklého pobytu v Německu a osoby pracující v Německu v určitých pečovatelských zařízeních, i pokud v Německu nebydlí.

Posilující očkování: Stálá očkovací komise (STIKO) zásadně doporučuje všem osobám od 12 let nechat se naočkovat posilující dávkou. Posilující očkování má zpravidla proběhnout zhruba po 3 měsících od druhé očkovací dávky.

Přeočkování je doporučeno zejména u:

  • seniorů
  • osob s předchozím onemocněním
  • osob závislých na péči jiné osoby
  • osob očkovaných vektorovou vakcínou, jako je např. Astra Zeneca nebo Johnson & Johnson
  • osob, které jsou v častém kontaktu s velmi ohroženými nebo infekčními osobami (např. pečovatelů)

Očkování je dobrovolné a probíhá zdarma v očkovacích centrech nebo lékařských ordinacích. Na telefonní poradenské lince 116 117 se dozvíte, kdy a kde můžete být naočkováni.

Pokud jste byli očkováni, může být vaše očkování proti koronaviru zadokumentováno elektronicky. Elektronický certifikát si lze vygenerovat v ordinaci u lékaře, v lékárně nebo v očkovacím centru. Po zadání nebo převzetí dat se vytvoří QR kód. Ten si pak mohou očkovaní naskenovat buď pomocí aplikace CovPass, nebo pomocí koronavarovné aplikace a dokládat QR kódem svůj očkovací status.

Očkovací látky byly důkladně otestovány s ohledem na snášenlivost, bezpečnost a účinnost. I po očkování platí: dodržujte rozestupy a povinnost nosit roušku!

Práce a peníze

Všechny podniky mají povinnost nabídnout svým zaměstnancům, kteří nepracují výhradně z domova, dvě testování týdně.

I během koronavirové pandemie platí ochrana zaměstnanců v případě propouštění. Pokud váš zaměstnavatel nařídil kurzarbeit, můžete až 24 měsíců pobírat náhradu mzdy. Ta může činit až 87 procent výpadku vaší mzdy. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje vícejazyčné informace k pracovněprávním otázkám.

Podporu mohou využít i podniky, jakkoliv jsou velké. Existují úvěry, příspěvky nebo daňová zvýhodnění. Veškeré informace k tomuto tématu najdete u spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

Vstup do země a vycestování

Obecně platí: mělo by se upustit od cest, které nejsou nutné. Jednotlivé státy, i v rámci EU, mohou nadále omezovat vstup do své země nebo při příjezdu nařídit karanténu. Před vycestováním se prosím informujte o aktuálních omezeních pro vstup do země a hraničních kontrolách u spolkového ministerstva zahraničních věcí a spolkového ministerstva vnitra.

Všichni, kdo cestují do Německa z vysoce rizikové oblasti nebo z oblasti s mutacemi, musí před vstupem do země vyplnit  elektronickou registraci příjezdu.

Seznam zemí, kterých se to týká, najdete denně aktualizovaný na webu Institutu Roberta Kocha.

Před příjezdem: Při každém příjezdu z jiné země musíte mít s sebou doklad o očkování, provedeném testu nebo nedávném uzdravení. (Test může být PCR nebo antigenní test.) Tato povinnost platí pro všechny od 6 let včetně.

Jako doklad o uzdravení platí laboratorní test (PCR, PoC-PCR) provedený před minimálně 28 dny a maximálně 3 měsíci. Očkování musí být dokončeno již minimálně 14 dní.

Po příjezdu: Při příjezdu z oblasti s mutacemi musí zásadně všichni na 14 dní do domácí karantény. Při příjezdu z vysoce rizikové oblasti musí všichni, kdo nejsou očkovaní proti koronaviru nebo nepatří mezi nedávno uzdravené, na deset dní do karantény. Tuto karanténu lze od 5. dne při dalším negativním testu ukončit. 

Všechny informace ke vstupu do země najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Re-open EU
(Zdroj: Evropská unie)

Ochrana proti násilí

Výjimečná situace pro celou rodinu – podněty k zabránění páchání násilí v rodině v důsledku omezení kontaktů během koronavirové doby PDF, 495 KB, barrierefrei
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci a Etnozdravotnické centrum)