Co nyní musíte vědět o koronaviru (Tschechisch)

Každý z nás může svým chováním přispět k ochraně sebe samých, starších osob a lidí s jinými průvodními onemocněními před koronavirem. Politici přijali taková opatření, aby se zbrzdilo šíření viru, nedošlo k přetížení zdravotnického systému a zmírnily se hospodářské následky pandemie. Spolková vláda informuje o aktuální koronavirové situaci různými kanály a v různých jazycích. Zde jsou sepsány ty nejdůležitější informace.

Zdraví a tipy ke správnému chování

Nadále platí: Mějte pokud možno minimální kontakt s jinými lidmi a omezte se na stálý okruh osob.

Stále je důležité: Udržujte od ostatních lidí odstup nejméně 1,5 metru, myjte si pravidelně a důkladně ruce, ústa a nos si zakrývejte rouškou a pravidelně větrejte. Ve veřejných dopravních prostředcích a v obchodech platí aktuálně povinnost nosit operační masky nebo FFP respirátory. O další platnosti tohoto nařízení rozhodne vaše spolková země. 

Platí pravidlo 3G: Vstup na aktivity do vnitřních prostor a do zařízení, jako jsou např. nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domovy, vnitřní prostory gastronomických provozoven, kadeřnictví, kosmetická studia, vnitřní sportoviště a hotely nebo penziony, jen pro očkované, testované nebo nedávno uzdravené. Jako test je nutné předložit antigenní rychlotest ne starší než 24 hodin nebo PCR test ne starší než 48 hodin. Tato povinnost neplatí pro děti do 6 let a školáky.

V okresech s nízkými infekčními čísly mohou jednotlivé země rozhodnout o částečném nebo úplném zrušení platnosti pravidla 3G.

Zpoplatněné testy: Od 11. října 2021 jsou koronavirové testy pro občany obecně zpoplatněny. Pro lidi, kteří se nemohou nechat očkovat nebo pro které neexistuje obecné doporučení k naočkováni, především pro těhotné ženy, pro děti a mladistvé mladší než 12 let, zůstávají testy zdarma. 

Vícejazyčné tipy týkající se zdraví a správného chování najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Využijte tak jako miliony jiných lidí v Německu koronavarovnou aplikaci spolkové vlády. Čím více lidí se zapojí, tím účinněji nás může aplikace chránit.

Dodržujte pravidla platná ve své spolkové zemi.

Koronavirus SARS-CoV-2 – Praktické informace a doporučení
(Zdroj: spolkového ministerstva zdravotnictví)

Zpátky do všedního života – koronavarovná aplikace pro Německo
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci)

Informace pro osoby bez známek onemocnění, které se po konzultaci s hygienickou stanicí nacházejí v karanténě
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Domácí izolace při potvrzeném onemocnění COVID-19: Leták pro pacienty a rodinné příslušníky
(Zdroj: Institut Roberta Kocha)

Pozitivní na koronavirus – a co teď?
(Zdroj: Integrační referenti bavorské vlády)

10 nejdůležitějších hygienických tipů
(Zdroj: Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu)

Ochranné očkování proti koronaviru

Ochranným očkováním proti koronaviru pomáháte chránit sami sebe, svoji rodinu a nejohroženější skupiny. Nárok na očkování mají všichni lidé s bydlištěm nebo místem obvyklého pobytu v Německu a osoby pracující v Německu v určitých pečovatelských zařízeních, i pokud v Německu nebydlí.

Očkování je dobrovolné a probíhá zdarma v očkovacích centrech nebo lékařských ordinacích. Na telefonní poradenské lince 116 117 se dozvíte, kdy a kde můžete být naočkováni.

Pokud jste byli očkováni, může být vaše očkování proti koronaviru zadokumentováno elektronicky. Elektronický certifikát si lze vygenerovat v ordinaci u lékaře, v lékárně nebo v očkovacím centru. Po zadání nebo převzetí dat se vytvoří QR kód. Ten si pak mohou očkovaní naskenovat buď pomocí aplikace CovPass, nebo pomocí koronavarovné aplikace a dokládat QR kódem svůj očkovací status.

Očkovací látky byly důkladně otestovány s ohledem na snášenlivost, bezpečnost a účinnost. I po očkování platí: dodržujte rozestupy a povinnost nosit roušku!

Práce a peníze

Všechny podniky mají povinnost nabídnout svým zaměstnancům, kteří nepracují výhradně z domova, dvě testování týdně.

I během koronavirové pandemie platí ochrana zaměstnanců v případě propouštění. Pokud váš zaměstnavatel nařídil kurzarbeit, můžete až 24 měsíců pobírat náhradu mzdy. Ta může činit až 87 procent výpadku vaší mzdy. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje vícejazyčné informace k pracovněprávním otázkám.

Podporu mohou využít i podniky, jakkoliv jsou velké. Existují úvěry, příspěvky nebo daňová zvýhodnění. Veškeré informace k tomuto tématu najdete u spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

Studující, kteří jsou v akutní finanční nouzi, si mohou zažádat o příspěvek u svého studentského spolku. Činí až 500 eur měsíčně. Kromě toho existuje studijní KfW úvěr, i pro zahraniční studenty.

Vstup do země a vycestování

Obecně platí: mělo by se upustit od cest, které nejsou nutné. Jednotlivé státy, i v rámci EU, mohou nadále omezovat vstup do své země nebo při příjezdu nařídit karanténu. Před vycestováním se prosím informujte o aktuálních omezeních pro vstup do země a hraničních kontrolách u spolkového ministerstva zahraničních věcí a spolkového ministerstva vnitra.

Všichni, kdo cestují do Německa z vysoce rizikové oblasti nebo z oblasti s mutacemi, musí před vstupem do země vyplnit  elektronickou registraci příjezdu.

Seznam zemí, kterých se to týká, najdete denně aktualizovaný na webu Institutu Roberta Kocha.

Před příjezdem: Při každém příjezdu z jiné země musíte mít s sebou doklad o očkování, provedeném testu nebo nedávném uzdravení. (Test může být PCR nebo antigenní test.) Tato povinnost platí pro všechny od 12 let včetně.

Jako doklad o uzdravení platí laboratorní test (PCR, PoC-PCR) provedený před minimálně 28 dny a maximálně 6 měsíci. Očkování musí být dokončeno již minimálně 14 dní.

Po příjezdu: Při příjezdu z oblasti s mutacemi musí zásadně všichni na 14 dní do domácí karantény. Při příjezdu z vysoce rizikové oblasti musí všichni, kdo nejsou očkovaní proti koronaviru nebo nepatří mezi nedávno uzdravené, na deset dní do karantény. Tuto karanténu lze od 5. dne při dalším negativním testu ukončit. 

Všechny informace ke vstupu do země najdete u spolkového ministerstva zdravotnictví.

Re-open EU
(Zdroj: Evropská unie)

Ochrana proti násilí

Výjimečná situace pro celou rodinu – podněty k zabránění páchání násilí v rodině v důsledku omezení kontaktů během koronavirové doby PDF, 495 KB, barrierefrei
(Zdroj: Pověřenec spolkové vlády pro migraci, uprchlíky a integraci a Etnozdravotnické centrum)