Co dziś musisz wiedzieć o koronawirusie (Polnisch)

Każda osoba swoim zachowaniem może przyczynić się do ochrony siebie i innych przed koronawirusem, zwłaszcza osób szczególnie zagrożonych, takich jak osoby starsze i osoby z istniejącymi wcześniej schorzeniami. Decydenci polityczni podjęli działania mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, zapobieżenie przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej oraz złagodzenie skutków ekonomicznych pandemii. Rząd federalny informuje o aktualnym stanie sytuacji dotyczącej koronawirusa w różnych kanałach i w różnych językach. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych informacji.

Zdrowie i wskazówki dotyczące zachowania

Nadal obowiązują: Ogranicz kontakty z innymi osobami do minimum i jedynie do stałej grupy osób. W miejscach, w których ludzie gromadzą się na małej przestrzeni, należy nosić maskę. 

Maski są obowiązkowe w placówkach opiekuńczych, szpitalach i innych placówkach służby zdrowia, w określonych obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz w publicznej lokalnej komunikacji pasażerskiej. Maskę należy nosić również podczas podróży samolotem lub dalekobieżną komunikacją pasażerską.

Prawo do bezpłatnych testów na obecność koronawirusa mają np.:

 • dzieci poniżej 5. roku życia
 • osoby, które ze względów medycznych nie mogą się zaszczepić
 • osoby, które chcą zakończyć kwarantannę
 • osoby mieszkające z chorymi, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem 
 • opiekunowie oraz pracownicy domów opieki i szpitali
 • osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie

Za kwotę 3 euro mogą wykonać test wszystkie osoby, odwiedzające osoby powyżej 60. roku życia, uczestniczące w zgromadzeniach w zamkniętych pomieszczeniach lub u których aplikacja Corona Warn wysyła czerwone ostrzeżenie.

Hotspoty regionalne: w przypadku rozprzestrzeniania się niebezpiecznego wariantu wirusa lub zagrożenia przeciążeniem szpitali z powodu wyjątkowo dużej liczby zakażeń może dojść do sytuacji zagrożenia zakażeniami na poziomie lokalnym. Kraje związkowe mogą wówczas podjąć dalsze działania ochronne.

Działania ochronne: możliwe środki ochrony w tzw. hotspotach obejmują wymóg noszenia masek, a także wymóg zachowania odległości 1,5 metra w miejscach publicznych. Przy wejściu do niektórych placówek i firm może być wymagane okazanie zaświadczenia szczepienia, wyzdrowienia lub wykonania testu. 

 • 3G: dostęp mają ozdrowieńcy, osoby w pełni zaszczepione lub przebadane
 • 2G: dostęp mają ozdrowieńcy lub osoby w pełni zaszczepione
 • 2G plus: dostęp mają ozdrowieńcy lub osoby w pełni zaszczepione, jeżeli dodatkowo są zaszczepione (Osoby zaszczepione dawką przypominającą nie potrzebują testu)

W każdym przypadku należy przestrzegać zasad obowiązujących w Państwa Bundesland.

Porady dotyczące zdrowia i zachowania w różnych językach można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit).

Podobnie jak miliony ludzi w Niemczech, użyj aplikacji dotyczącej ostrzeżeń w związku z koronawirusem “Corona-Warn-App”, opracowanej przez Rząd Federalny [Bundesregierung]. Im więcej osób korzysta z aplikacji, tym skuteczniej może ona nas chronić.

Powrót do codzienności - aplikacja dotycząca ostrzeżeń w związku z koronawirusem Corona-Warn-App dla Niemiec
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji)

Domowa izolacja w przypadku potwierdzonego zachorowania na COVID-19: Ulotka dla pacjentów i członków rodziny
(Źródło:  Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut)

Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - co dalej?
(Źródło: Pełnomocnik ds. integracji rządu krajowego Bawarii)

Szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi

Dzięki szczepieniu ochronnemu przeciwko koronawirusowi pomagasz chronić siebie, swoją rodzinę i osoby najsłabsze. Prawo do szczepień przysługuje przede wszystkim osobom, których miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Niemiec bądź które pracują w określonych placówkach opieki na terenie Niemiec, jednak tu nie mieszkają.

Szczepienie odświeżające: Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) generalnie zaleca szczepienie przypominające dla wszystkich osób powyżej 12 roku życia. Szczepienie przypominające powinno być co do zasady podawane w odstępach około 3 miesięcy od drugiego szczepienia. 

Szczepionka odświeżająca jest szczególnie zalecana w przypadku:

 • osób starszych
 • osób z chorobami przewlekłymi
 • osób wymagających opieki
 • osób, które były szczepione szczepionką wektorową (np. Astra Zeneca lub Johnson & Johnson)
 • osób mających częsty kontakt z osobami szczególnie wrażliwymi lub zakaźnymi (np. pracownicy medyczni)

Szczepienie jest dobrowolne i wykonywane bezpłatnie w punktach szczepień lub w praktykach lekarskich. Pod numerem 116 117 dowiesz się, kiedy i gdzie możesz się zaszczepić. 

Szczepienie przeciw Covid-19 może być cyfrowo udokumentowane. Elektroniczny certyfikat może być wygenerowany w gabinecie lekarskim, aptece lub w punkcie szczepień. Po wprowadzeniu lub przesłaniu danych generowany jest kod QR. Osoby zaszczepione mogą następnie zeskanować go za pomocą aplikacji CovPass-App lub aplikacji Corona-Warn-App aby w ten sposób potwierdzić swój status szczepienia.

Szczepionki zostały dokładnie przebadane pod kątem tolerancji, bezpieczeństwa i skuteczności. 

Informacje na temat szczepionek mRNA
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Informacje na temat szczepionek wektorowych
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Informacje o szczepionkach białkowych
(Źródło: Instytut im. Roberta Kocha)

Praca i pieniądze

Również w czasie trwania pandemii koronawirusa obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem.  Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) udziela informacji na temat kwestii związanych z prawem pracy w kilku językach.

Na wsparcie mogą również liczyć przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy. Do dyspozycji są kredyty, dofinansowania lub ulgi podatkowe. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz).

Praca sezonowa w czasiepandemii koronawirusa
(Źródło: Biuro ds. Równo-uprawnienia Pracowników w UE)

Wjazd do kraju i wyjazd z niego

Ogólna zasada: należy zaniechać podróży, które nie są konieczne. Pojedyncze Państwa, również wewnątrz UE, w dalszym ciągu mogą ograniczać wjazdy na swoje terytorium lub wyznaczać kwarantannę dla osób wjeżdżających do kraju. Przed podróżą prosimy o zaczerpnięcie informacji dot. aktualnych ograniczeń wjazdu i kontroli granicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Auswärtigen Amt) i w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern).

Przed wjazdem: wszystkie osoby przyjeżdżające do Niemiec z obszarów występowania wariantów wirusa muszą przed wjazdem wypełnić  cyfrową deklarację wjazdu. Muszą ponadto przedłożyć negatywny wynik testu PCR, wykonany nie później niż 48 godzin przed wjazdem.

Lista tych krajów aktualizowana jest codziennie i publikowana przez  Instytut Roberta Kocha.

Po wjeździe: wszystkie osoby, które przyjechały z obszarów występowania wariantów wirusa, muszą co do zasady pozostać przez 14 dni w domowej kwarantannie. 

Wszystkie informacje dotyczące wjazdu dostępne są na stronie  Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Re-open EU
(Źródło: Unia Europejska)

Ochrona przed przemocą domową

Wyjątkowa sytuacja dla całej rodziny - sugestie dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez ograniczenie kontaktów w czasie pandemii koronawirusa PDF, 503 KB, barrierefrei
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Centrum Medyczne Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Bezpłatna linia pomocy (08000 116 016), czat i porady e-mailowe na temat przemocy domowej
(Źródło:  Federalny Urząd ds. Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego)