Co dziś musisz wiedzieć o koronawirusie (Polnisch)

Poprzez swoje zachowanie każdy z nas może przyczynić się do ochrony siebie, osób starszych oraz osób z wcześniejszymi schorzeniami, występującymi przed koronawirusem. Politycy podjęli środki, mające na celu wyhamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, zapobieganie przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej i złagodzenie ekonomicznych skutków pandemii. Rząd Federalny [Bundesregierung] informuje na temat aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem poprzez różne kanały i w różnych językach. Poniżej zestawiono najważniejsze informacje.

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Integrationsbeauftragte

Zdrowie i wskazówki dotyczące zachowania

Nadal obowiązują: Ogranicz kontakty z innymi osobami do minimum i jedynie do stałej grupy osób.

Ważne: Zachowaj bezpieczną odległość wynoszącą co najmniej 1,5 metra od innych osób, regularnie i dokładnie myj ręce, noś osłonę na usta i nos oraz regularnie wietrz pomieszczenia. Obecnie istnieje wymóg noszenia masek chirurgicznych lub FFP w środkach transportu publicznego i w sklepach. To, czy przepis ten nadal obowiązuje, zależy od stanu federalnego. 

Obowiązuje zasada 3G: Wstęp wyłącznie dla osób zaszczepionych, przetestowanych lub wyleczonych na imprezy odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych oraz do obiektów takich jak szpitale, domy opieki lub domy starości, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady fryzjerskie lub salony piękności oraz obiekty sportowe w pomieszczeniach zamkniętych lub hotele i pensjonaty. Test, który należy przedstawić, to szybki test antygenowy sprzed nie więcej niż 24 godzin lub test PCR sprzed nie więcej niż 48 godzin. Dzieci do 6 roku życia i młodzież szkolna są zwolnione z tego wymogu.

W okręgach o niskiej zapadalności na infekcje, zasada 3G może zostać częściowo lub w calosci zawieszona.

Płatne testy: Od dnia 11 października 2021 r. testy Covid będą dla społeczeństwa zasadniczo odpłatne. Dla osób, które nie mogą być zaszczepione lub dla których nie ma ogólnych zaleceń dotyczących szczepień, w szczególności dla kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia, badania pozostaną bezpłatne. 

Porady dotyczące zdrowia i zachowania w różnych językach można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit).

Podobnie jak miliony ludzi w Niemczech, użyj aplikacji dotyczącej ostrzeżeń w związku z koronawirusem “Corona-Warn-App”, opracowanej przez Rząd Federalny [Bundesregierung]. Im więcej osób korzysta z aplikacji, tym skuteczniej może ona nas chronić.

Proszę stosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju związkowym.

Koronawirus SARS-CoV-2 – Informacje i praktyczne wskazówki
(Źródło: w Federalnym Ministerstwie Zdrowia)

Powrót do codzienności - aplikacja dotycząca ostrzeżeń w związku z koronawirusem Corona-Warn-App dla Niemiec
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji)

Wskazówki dla osób, które nie są chore i po konsultacji z urzędem ds. zdrowia podlegają kwarantannie
(Źródło: Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut))

Domowa izolacja w przypadku potwierdzonego zachorowania na COVID-19: Ulotka dla pacjentów i członków rodziny
(Źródło:  Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut)

Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - co dalej?
(Źródło: Pełnomocnik ds. integracji rządu krajowego Bawarii)

10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny
(Źródło: Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej)

Szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi

Dzięki szczepieniu ochronnemu przeciwko koronawirusowi pomagasz chronić siebie, swoją rodzinę i osoby najsłabsze. Prawo do szczepień przysługuje przede wszystkim osobom, których miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Niemiec bądź które pracują w określonych placówkach opieki na terenie Niemiec, jednak tu nie mieszkają.

Szczepienie jest dobrowolne i wykonywane bezpłatnie w punktach szczepień lub w praktykach lekarskich. Pod numerem 116 117 dowiesz się, kiedy i gdzie możesz się zaszczepić. 

Szczepienie przeciw Covid-19 może być cyfrowo udokumentowane. Elektroniczny certyfikat może być wygenerowany w gabinecie lekarskim, aptece lub w punkcie szczepień. Po wprowadzeniu lub przesłaniu danych generowany jest kod QR. Osoby zaszczepione mogą następnie zeskanować go za pomocą aplikacji CovPass-App lub aplikacji Corona-Warn-App aby w ten sposób potwierdzić swój status szczepienia.

Składniki szczepionki zostały dokładnie przebadane pod kątem oddziaływań na organizm, bezpieczeństwa i skuteczności. Także po szczepieniu obowiązuje zasada: Zachowaj odstęp i noś maseczkę!

Informacje na temat szczepionek mRNA
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Informacje na temat szczepionek wektorowych
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Praca i pieniądze

Wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do zaoferowania swoim pracownikom, którzy nie pracują wyłącznie w domu, wykonania dwóch testów tygodniowo.

Również w czasie trwania pandemii koronawirusa obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem. Jeśli Twój pracodawca zarządził skrócony czas pracy, masz prawo do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy w okresie do 24 miesięcy. Może on wynosić do 87% utraconego zarobku. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) udziela informacji na temat kwestii związanych z prawem pracy w kilku językach.

Na wsparcie mogą również liczyć przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy. Do dyspozycji są kredyty, dofinansowania lub ulgi podatkowe. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie).

Osoby studiujące, potrzebujące nagłej pomocy finansowej, mogą wnioskować o wsparcie w Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów [Studierendenwerk]. Wynosi ono do 500 euro miesięcznie. Poza tym istnieje kredyt studencki Banku Odbudowy (KfW-Studienkredit), który obecnie jest również dostępny dla studentów zagranicznych.

Praca sezonowa w czasiepandemii koronawirusa
(Źródło: Biuro ds. Równo-uprawnienia Pracowników w UE)

Wjazd do kraju i wyjazd z niego

Ogólna zasada: należy zaniechać podróży, które nie są konieczne. Pojedyncze Państwa, również wewnątrz UE, w dalszym ciągu mogą ograniczać wjazdy na swoje terytorium lub wyznaczać kwarantannę dla osób wjeżdżających do kraju. Przed podróżą prosimy o zaczerpnięcie informacji dot. aktualnych ograniczeń wjazdu i kontroli granicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Auswärtigen Amt) i w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern).

Wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec ze strefy ryzyka przed wjazdem muszą wypełnić  cyfrowe zgłoszenie wjazdu.

W Instytucie Roberta Kocha znajdziesz codziennie aktualizowane informacje na ten temat. 

Przed wjazdem na teren kraju: Przy każdym wjeździe do kraju z innego państwa należy posiadać dowód szczepienia, testu lub rekonwalescencji. (Metoda PCR lub test antygenowy). Ten obowiązek dotyczy wszystkich osób powyżej 12 roku życia. 

Dowodem wyzdrowienia jest test laboratoryjny (PCR, PoC-PCR) datowany na co najmniej 28 dni lub maksymalnie 6 miesięcy. Pełne szczepienie musi mieć miejsce co najmniej 14 dni wcześniej.

Po wjeździe na teren kraju: Zasadniczo każdy, kto wjeżdża do kraju z obszaru zagrożonego wirusem, musi przejść 14-dniową kwarantannę w domu. Po przybyciu ze strefy wysokiego ryzyka każdy, kto nie został zaszczepiony przeciwko korona-wirusowi lub wyzdrowiał już po chorobie koronowej, musi zostać poddany kwarantannie przez dziesięć dni. Kwarantannę można zakończyć kolejnym testem, licząc od 5 dnia. 

Porady dotyczące wjazdu można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Zdrowia.

Re-open EU
(Źródło: Unia Europejska)

Ochrona przed przemocą domową

Wyjątkowa sytuacja dla całej rodziny - sugestie dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez ograniczenie kontaktów w czasie pandemii koronawirusa PDF, 503 KB, barrierefrei
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Centrum Medyczne Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Bezpłatna linia pomocy (08000 116 016), czat i porady e-mailowe na temat przemocy domowej
(Źródło:  Federalny Urząd ds. Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego)