Bạn phải biết gì về đại dịch covid-19 hiện tại? (Vietnamesisch)

Mỗi người và mỗi cá nhân có thể giúp bằng hành vi để bảo vệ bản thân, người già và những người mắc bệnh trước đó chống lại covid-19. Chính trị đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế sự lây lan của vi rút, ngăn chặn quá tải hệ thống y tế và giảm nhẹ hậu quả kinh tế do đại dịch gây ra. Chính phủ liên bang cung cấp thông tin về tình hình mới nhất của covid-19 trên nhiều kênh truyền thông khác nhau và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các thông tin quan trọng nhất được tổng hợp ở đây. 

Sức khỏe và cách xử lý

Vẫn tiếp tục hiệu lực: Ít tiếp xúc với người khác nếu có thể và hạn chế không thay đổi giới người tiếp xúc.

Quan trọng là: Cách xa người khác ít nhất 1,5 mét, rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng, đeo khẩu trang che miệng và mũi, thông gió thường xuyên. Hiện tại trong xe công cộng và cửa hàng phải đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang FFP. Liệu qui định này còn tiếp tục áp dụng hay không là do mỗi tiểu bang quyết định. 

Qui định 3G: Chỉ những người đã tiêm chủng, xét nghiệm thử hoặc lành bệnh mới được quyền tham dự các chương trình giải trí văn hóa và đến bệnh viện, nhà dưỡng lão, ăn uống trong quán ăn, tiệm cắt uốn tóc hoặc viện thẩm mỹ cũng như phòng thể thao hoặc khách sạn và quán trọ. Xét nghiệm thử phải xuất trình là xét nghiệm kháng nguyên nhanh không quá 24 giờ hoặc PCR không quá 48 giờ. Trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh được miễn nghĩa vụ này.

Tại các làng có tỷ lệ lây nhiễm thấp, các tiểu bang có thể quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc một phần quy định 3G.

Xét nghiệm thử phải trả tiền: Từ ngày 11 tháng 10 năm 2021, người dân phải trả tiền cho các xét nghiệm thử covid -19. Đối với những người không thể chủng ngừa hoặc không có khuyến cáo tiêm chủng, đặc biệt là phụ nữ có thai, trẻ em và thanh thiếu niên dưới 12 tuổi, các xét nghiệm thử vẫn miễn phí. 

Đọc thông tin về sức khỏe và cách xử lý bằng nhiều ngôn ngữ ở Bộ Y Tế Liên Bang.

Dùng app cảnh báo covid-19 của chính phủ liên bang như hàng triệu người khác ở Đức. Càng nhiều người dùng, càng tăng hiệu quả bảo vệ của app.

Lưu ý các quy định áp dụng cho tiểu bang của bạn.

Trở lại cuộc sống hàng ngày - app cảnh báo covid-19 ở Đức
(Nguồn: Quan chức đặc trách của Chính phủ Liên bang về Di cư, Người Tị nạn và Hòa nhập)

Chủng ngừa covid-19

Chủng ngừa covid-19 sẽ bảo vệ bản thân, gia đình và những người sức khỏe yếu nhất. Có quyền tiêm chủng là tất cả những người có đăng ký chỗ ở trên nước Đức hoặc thường trú ở Đức hoặc làm việc trong một số cơ sở chăm sóc ở Đức nhưng không sống ở đây.

Việc tiêm chủng là tự nguyện và miễn phí tại các trung tâm tiêm chủng hoặc phòng mạch. Gọi 116 117 để biết khi nào và ở đâu có thể tiêm chủng.

Nếu bạn đã tiêm ngừa, việc tiêm ngừa covid-19 của bạn có thể được ghi chép bằng điện tử. Có thể đến phòng mạch bác sỹ, tiệm thuốc tây hoặc một trung tâm tiêm ngừa để làm một chứng nhận điện tử. Một mã QR sẽ được tạo ra sau khi nhập các dữ liệu. Người tiêm ngừa có thể dùng CovPass-App hoặc app cảnh báo covid-19 Corona-Warn-App để rà mã QR để chứng minh đã tiêm ngừa.

Các thuốc chủng ngừa đã được kiểm tra kỹ lưỡng về khả năng dung nạp, an toàn và hiệu quả. Sau khi tiêm chủng vẫn áp dụng qui định: Giữ khoảng cách và đeo khẩu trang!

Thông tin về thuốc tiêm mRNA
(Nguồn: Viện Robert Koch)

Thông tin về thuốc tiêm vektor
(Nguồn: Viện Robert Koch)

Việc làm và tiền bạc

Tất cả công ty có nghĩa vụ cung cấp mỗi tuần hai lần kiểm tra thử cho nhân viên không làm việc ở nhà.

Luật bảo vệ chỗ làm cũng áp dụng cho đại dịch covid-19. Nếu công ty ra lệnh giảm giờ làm việc, bạn có thể hưởng tiền lao động giảm giờ tối đa 24 tháng. Có thể trợ cấp tối đa 87% tiền lương. Bộ Liên Bang về Lao Động và Xã Hội thông tin về các vấn đề luật lao động bằng nhiều ngôn ngữ.

Doanh nghiệp bất kể lớn nhỏ cũng được hỗ trợ. Cho vay tiền, trợ cấp hoặc giảm thuế. Tất cả thông tin ở Bộ Kinh Tế và Năng Lượng Liên Bang.

Sinh viên đang gặp tài chính khó khăn, có thể làm đơn ở văn phòng sinh viên Studentenwerk để xin trợ cấp. Được trợ cấp mỗi tháng tối đa 500 Euro. Ngoài ra, sinh viên nước ngoài cũng có thể vay tiền KfW-Studienkredit.

Cố vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (KMU) & người tự lập
(Nguồn: Văn phòng Kinh Tế Di Dân trong chương trình tài trợ "Hội nhập thông qua trình độ (IQ)")

Xuất và nhập cảnh nước Đức

Nói chung: Không đi du lịch nếu không cần thiết. Một vài nước, kể cả trong EU, có thể hạn chế nhập cảnh và áp dụng biện pháp cách ly lúc nhập cảnh. Trước khi đi du lịch, nên đọc thông tin mới nhất về hạn chế nhập cảnh và kiểm tra biên giới ở Bộ Ngoại Giao và ở Bộ Nội Vụ.

Tất cả ai từ vùng nguy cơ cao covid-19 hoặc từ vùng virút biến thể nhập cảnh vào Đức, trước khi nhập cảnh phải vào mạng đăng ký nhập cảnh.

Danh sách các nước này được cập nhật mỗi ngày ở Viện Robert Koch.

Trước khi nhập cảnh: Mỗi lần nhập cảnh từ một quốc gia khác đều phải có chứng minh về tiêm chủng, xét nghiệm thử hoặc lành bệnh. (Xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên.) Nghĩa vụ cung cấp bằng chứng này áp dụng cho tất cả mọi người trên 12 tuổi.

Để chứng minh lành bệnh, phải có một xét nghiệm (PCR, PoC-PCR) trước đó tối thiểu 28 ngày và tối đa là 6 tháng. Phải được tiêm chủng đầy đủ ít nhất 14 ngày trước.

Sau khi nhập cảnh: Tất cả tuyệt đối phải cách ly tại nhà 14 ngày nếu nhập cảnh từ vùng virút biến thể. Nếu nhập cảnh từ vùng nguy cơ cao, tất cả ai chưa tiêm chủng covid hoặc đã khỏi bệnh covid đều phải cách ly mười ngày. Có thể kết thúc cách ly bằng cách xét nghiệm thử từ ngày thứ 5. 

Tất cả thông tin về nhập cảnh ở Bộ Y Tế Liên Bang.

Chống bạo lực

Một hoàn cảnh ngoại lệ cho cả gia đình - Các gợi ý để ngăn ngừa bạo lực trong gia đình do hạn chế tiếp xúc trong thời kỳ covid-19 PDF, 600 KB, barrierefrei
(Nguồn: Quan chức đặc trách của Chính phủ Liên bang về Di cư, Người Tị nạn và Hòa nhập và Hội nhập và Trung tâm Y tế Dân tộc)

Điện thoại giúp miễn phí (08000 116 016), tư vấn qua trò chuyện và email cho trường hợp bạo lực trong gia đình
(Nguồn: Sở Liên Bang về Gia Đình và Nhiệm Vụ Xã Hội Dân Sự)