Какво трябва да знаете сега за коронавируса (Bulgarisch)

Всеки отделен човек може да допринесе със собственото си поведение, предпазвайки от коронавирус себе си и другите хора, особено тези, които са в риск, като възрастни хора и хора с предишни заболявания. Политиците са предприели мерки за забавяне на разпространението на вируса, предотвратяване на претоварването на здравната система и смекчаване на икономическите последици от пандемията. Федералното правителство предоставя информация за текущото положение във връзка с коронавируса по различни канали и на различни езици. Най-важната информация е събрана тук.

Здраве и съвети за поведение

Продължава да важи следното: Поддържайте възможно най-малко контакти с други хора и се ограничете до постоянен кръг лица. Когато хората се събират в малко пространство, трябва да се носи маска. 

Задължението за носене на маска важи в институции за предоставяне на грижи, болници и други лечебни заведения, в колективни жилищни помещения, както и в обществения транспорт. Маска трябва да се носи също така във въздушния и пътническия транспорт на дълги разстояния.

Тестове за коронавирус: В институции за предоставяне на грижи, болници, училища и детски градини, както и в други институции може да се влиза само с отрицателен резултат от тест. Освен това бързите тестове са важен елемент, който позволява повече нормалност и безопасни контакти. Всички хора в Германия имат право на безплатен бърз тест поне веднъж седмично.

Регионални горещи точки: Ако се разпространи опасен вариант на вируса или има заплаха от претоварване на болниците поради особено голям брой инфекции, може да възникне заплашителна инфекциозна ситуация на местно ниво. В такава ситуация федералните провинции могат да предприемат допълнителни предпазни мерки.

Предпазни мерки: Възможни предпазни мерки за така наречените горещи точки са задължение за носене на маска, както и изискване за разстояние от 1,5 метра на обществени места. Когато влизате в определени институции и фирми, може да ви изискат да покажете доказателство за ваксинация, преболедуване или тестване. 

  • 3G: достъп имат преболедувалите коронавирус, напълно ваксинираните или тестваните
  • 2G: достъп имат преболедувалите коронавирус или напълно ваксинираните
  • 2G plus: достъп имат преболедувалите коронавирус или напълно ваксинираните, ако са допълнително тествани (Лица с бустерна доза ваксина не се нуждаят от тест)

При всички случаи спазвайте правилата, приложими във вашия Bundesland.

Здравни съвети и съвети за поведение на няколко езика ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването).

Като милиони хора в Германия използвайте Corona-Warn-App на Федералното правителство. Колкото повече хора се присъединят, толкова по-ефективно ще ни защити приложението.

Обратно в ежедневието - Corona-Warn-App за Германия
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция)

Домашна изолация при потвърдено заболяване от COVID-19: Листовка за пациенти и членове на семействата
(източник: Институт “Роберт Кох”)

С положителен тест за коронавирус - какво следва от това?
(източник: Пълномощникът за интеграция на Държавното правителство на Бавария)

Ваксинация за предпазване от коронавирус

С ваксинацията за предпазване от коронавирус ще помогнете за защитата на Вас самите, на Вашето семейство и на най-слабите. Право да се ваксинират имат всички, които са с местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия или работят в определени заведения за гледане в Германия, но не живеят тук.

Бустерна доза ваксина: Постоянната комисия за ваксинация (STIKO) по принцип препоръчва на всички хора над 12 години подсилваща доза ваксина. Обикновено подсилващата доза ваксина трябва да се постави около 3 месеца след втората доза ваксина.

Засилващата доза ваксина е особено препоръчителна за:

  • възрастни хора
  • хора с предишни заболявания
  • всички, които се нуждаят от медикосоциални грижи
  • хората, ваксинирани с векторна ваксина (например Astra Zeneca или Johnson & Johnson)
  • хора с много контакти с особено застрашени или заразни лица (например лица, които полагат медикосоциални грижи)

Ваксинацията е доброволна и се извършва безплатно в центрове за ваксинация или лекарски кабинети. На горещата телефонна линия 116 117 ще научите кога и къде можете да се ваксинирате.

Ако сте ваксинирани, Вашата ваксинация против коронавирус може да бъде документирана електронно. Електронният сертификат може да бъде генериран в лекарския кабинет, аптеката или във ваксинационен център. След въвеждане или записване на данните се съставя QR-код. След това ваксинираните могат да го сканират или с CovPass-App или с Corona-Warn-App и така чрез QR-кода да удостоверят имунизационния си статус.

Ваксините са щателно тествани за поносимост, безопасност и ефективност. 

Информация за mRNA-ваксини
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Информация за векторни ваксини
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Информация за протеинови ваксини 
(Източник: Институт „Роберт Кох“)

Работа и пари

Работодателите трябва да гарантират, че контактите между служителите са намалени до необходимия минимум. Мерките за защита от инфекция във фирмата трябва да бъдат установени и да се прилагат чрез концепция за хигиената. Ако носенето на маски е задължително, те трябва да бъдат осигурени от работодателя. Работодателите трябва да се уверят, че на всички служители, които не работят изцяло от дома си, се предлагат тестове за коронавирус.

Защитата от прекратяване на трудовия договор важи също и по време на пандемията от коронавирус. Ако Вашият работодател е наредил кратковременна заетост, можете да получавате до 28 месеца пари за кратковременна заетост. Те могат да възлизат на до 87 процента от загубеното от Вас възнаграждение. Bundesministerium für Arbeit (Федералното министерство на труда и социалните въпроси) предоставя информация по трудовоправни въпроси на няколко езика.

Подкрепа има също и за фирмите, независимо от това колко са големи. Има кредити, субсидии или данъчни облекчения. Пълна информация по темата на Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Федерално министерство на икономиката и опазването на климата).

Консултации за малки и средни предприятия (МСП) & самостоятелно работещи лица
(източник: Специализирана служба за икономика за мигранти по насърчителната програма "Интеграция чрез квалификация (IQ)")

Влизане и излизане от страната

Като цяло важи следното: Въздържайте се от пътувания, които не са необходими. Отделни държави, също и в рамките на ЕС, могат да продължат да ограничават влизането в съответните страни или да предвиждат карантина при влизане в страната. Преди Вашето пътуване се информирайте за актуалните граничения за влизане в страната и граничните проверки на Auswärtigen Amt (Министерство на външните работи) и на Bundesministerium des Innern (Федерално министерство на вътрешните работи).

Всички, които влизат в Германия от райони с висок риск или с варианти на вируса, преди влизане в страната трябва да попълнят  лектронна Регистрация за влизане в страната.

Ежедневно актуализирана информация за това кои страни са това ще намерите на Robert Koch-Institut (Институт “Роберт Кох”).

Преди влизане в страната: При всяко влизане в страната от друга страна трябва да имате удостоверение за ваксинация, тест или удостоверение, че сте оздравели. (Тестът може да е PCR или антигенен тест.) Задължителното представяне на удостоверение важи за всички на възраст от навършени 12 години. 

Доказателство за оздравяването е лабораторен тест (PCR, PoC-PCR), направен преди най-малко 28 дни и максимум 3 месеца. Пълната ваксинация трябва да е направена преди най-малко 14 дни.

След влизане в страната: По принцип всички трябва да останат за 14 дни под домашна карантина, ако влизат в страната от район с варианти на вируса. При влизане в страната от район с висок риск всички, които не са ваксинирани или не са оздравели от коронавирус, трябва да останат за десет дни под карантина. Тази карантина може да бъде завършена от 5-ия ден със следващ тест. Децата под 6 години не попадат под задължението за карантина. Децата под 12 години могат да прекратят карантината с тест веднага след пристигане.

Цялата информация за влизането в страната ще намерите на Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването).

Re-open EU
(източник: Европейски съюз)

Защита от насилие

Извънредна ситуация за цялото семейство - Предложения за възпрепятстване на насилието в семейството поради ограниченията на контактите във времената на коронавирус
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция и Етно-медицинският център - Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Безплатен телефон за помощ (08000 116 016), консултации по чат и имейл при домашно насилие
(източник: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Федерална служба по въпросите на семейството и задачите на гражданското общество))