Какво трябва да знаете сега за коронавируса (Bulgarisch)

Със своето поведение всеки един може да допринесе за защитата на самия себе си, на възрастните хора и хората с предишни заболявания от коронавируса. Политиците взеха мерки, за да се спре разпространението на коронавируса, да се предотврати претоварването на здравната система и да се смекчат икономическите последици от пандемията. Федералното правителство информира за актуалното положение с коронавируса по различни канали и на различни езици. Тук е обобщена най-важната информация.

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Integrationsbeauftragte

Здраве и съвети за поведение

Продължава да важи следното: Поддържайте възможно най-малко контакти с други хора и се ограничете до постоянен кръг лица.

Важно остава следното: Поддържайте дистанция от най-малко 1,5 метра от други хора, мийте ръцете си редовно и основно, носете покритие за устата и носа и редовно проветрявайте. Носенето на медицински маски, така наречените операционни маски или маски за дихателна защита от стандарта FFP2 или подобни е задължително в превозните средства на обществения транспорт или магазините.

Редовни тестове за коронавирус: Бързите тестове са важен градивен елемент, за да се даде възможност за повече нормалност и безопасни контакти. От април 2021 г. всички хора в Германия могат да правят най-малко веднъж седмично безплатен бърз тест. Всички фирми са длъжни да предложат на работещите в тях, които не работят само от вкъщи, два теста на седмица.

Здравни съвети и съвети за поведение на няколко езика ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването).

Като милиони хора в Германия използвайте Corona-Warn-App на Федералното правителство. Колкото повече хора се присъединят, толкова по-ефективно ще ни защити приложението.

Обратно в ежедневието - Corona-Warn-App за Германия
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция)

Указания за незаболели лица, които след съгласуване със Здравната служба се намират под карантина
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Домашна изолация при потвърдено заболяване от COVID-19: Листовка за пациенти и членове на семействата
(източник: Институт “Роберт Кох”)

С положителен тест за коронавирус - какво следва от това?
(източник: Пълномощникът за интеграция на Държавното правителство на Бавария)

10-те най-важни съвета за хигиена
(източник: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Федерална централа за здравна просвета))

Ваксинация за предпазване от коронавирус

С ваксинацията за предпазване от коронавирус ще помогнете за защитата на Вас самите, на Вашето семейство и на най-слабите. Право да се ваксинират имат всички, които са с местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия или работят в определени заведения за гледане в Германия, но не живеят тук.

Ваксинацията е доброволна и се извършва безплатно в центрове за ваксинация или лекарски кабинети. На горещата телефонна линия 116 117 ще научите кога и къде можете да се ваксинирате.

Ваксините са основно изпитани за поносимост, безопасност и ефективност. И след ваксинацията важи следното: Да се спазва дистанция и задължително да се носят маски!

Информация за ваксинацията
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Ежедневие и обществен живот

Договорената от федералната държава и провинциите федерална аварийна спирачка – която се очаква да изтече на 30 юни 2021 г. – предвижда различни мерки при заболеваемост над 100. Във федералните провинции са възможни и по-строги правила. При заболеваемост под 100 важат разпоредбите на федералните провинции. Информация по въпроса има на страниците на федералните провинции.

Ако в три последователни дни в даден областен окръг или в град извън окръга броят на новоинфектираните е над 100 на 100 000 жители през последните 7 дни (заболеваемост над 100), там автоматично важат строги правила:

  • Лични срещи: 1 домакинство може да се среща вътре или навън с макс. още 1 човек (децата до 14 години не се броят).
  • Ограничаване на излизанията от вкъщи: От 22 ч до 5 ч да не се излиза от дома. Изключения: Самостоятелно разхождане или спортуване до 24 ч или важна причина (работа, медицински спешен случай).
  • Магазините за хранителни стоки и за стоки от спешна, ежедневна необходимост остават отворени (аптеки, оптики, дрогерии, пощи, банки, книжарници, градински центрове). Другите магазини могат да се посещават само с уговорен час и отрицателен резултат от тест и трябва да затворят при заболеваемост над 150.
  • Училища и детски градини: При присъствени занятия учителите и учениците трябва да се тестват 2 пъти седмично. При заболеваемост над 165 няма присъствени занятия (възможно изключение: завършващите класове) и редовно отглеждане на деца в детските градини.
  • Фризьорите остават отворени, но е необходим отрицателен тест.
  • Гастрономичните заведения остават затворени, но са възможни вземане и доставки на храна.
  • Културните учреждения и местата за свободното време остават затворени (например кина, театри, музеи).
  • Разрешени остават богослуженията в църкви, синагоги или джамии, но с условия: минимална дистанция от 1,5 метра, задължително носене на медицинска маска също и на място, без общи песнопения.

Тези мерки важат, докато заболеваемостта спадне под 100 в пет последователни работни дни. Непременно да се спазва: При заболеваемост под 100 важат правилата и ограниченията на федералната провинция, в която живеете.

Ново от май 2021 г.: Ако сте напълно ваксинирани срещу коронавирус или сте оздравели от заболяване от COVID преди не повече от шест месеца, за Вас важат по-малко ограничения: Имате право да се срещате с произволно много хора, които също са ваксинирани или са оздравели, а при срещите с неваксинирани няма да се броите. За Вас няма ограничения за излизане от вкъщи и Вие сте равнопоставени на тези с отрицателен тест (например при магазини, при посещение при фризьор или при влизане в страната).

Също така отпада задължителната карантина след влизане в страната. Изключение: При влизане в страната от район с варианти на вируса задължителната карантина от 14 дни остава.

Доказателство за оздравяването е лабораторен тест (PCR, PoC-PCR), направен преди най-малко 28 дни и максимум 6 месеца. Пълната ваксинация трябва да е направена преди най-малко 14 дни.

Работа и пари

Защитата от прекратяване на трудовия договор важи също и по време на пандемията от коронавирус. Ако Вашият работодател е наредил кратковременна заетост, можете да получавате до 24 месеца пари за кратковременна заетост. Те могат да възлизат на до 87 процента от загубеното от Вас възнаграждение. Bundesministerium für Arbeit (Федералното министерство на труда и социалните въпроси) предоставя информация по трудовоправни въпроси на няколко езика.

Работодателят трябва да даде възможност на своите работници да работят от вкъщи, ако няма наложителни производствено обусловени причини, които противоречат на това. Работещите трябва да приемат това предложение, ако няма противоречащи причини.

Подкрепа има също и за фирмите, независимо от това колко са големи. Има кредити, субсидии или данъчни облекчения. Пълна информация по темата на Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Федерално министерство на икономиката и енергетиката).

Студентите, които са в остра финансова нужда, могат да подадат заявление за субсидия в организацията за студентски въпроси - Studierendenwerk. Тя е до 500 евро на месец. Освен това KfW предоставя студентски кредити, също и за чуждестранни студенти.

Консултации за малки и средни предприятия (МСП) & самостоятелно работещи лица
(източник: Специализирана служба за икономика за мигранти по насърчителната програма "Интеграция чрез квалификация (IQ)")

Влизане и излизане от страната

Като цяло важи следното: Въздържайте се от пътувания, които не са необходими. Отделни държави, също и в рамките на ЕС, могат да продължат да ограничават влизането в съответните страни или да предвиждат карантина при влизане в страната. Преди Вашето пътуване се информирайте за актуалните граничения за влизане в страната и граничните проверки на Auswärtigen Amt (Министерство на външните работи) и на Bundesministerium des Innern (Федерално министерство на вътрешните работи).

Всички, които влизат в Германия от рисков район, район с висока заболеваемост или варианти на вируса, преди влизането в страната трябва да попълнят електронна Регистрация за влизане в страната. Ежедневно актуализирана информация за това кои страни са това ще намерите на Robert Koch-Institut (Институт “Роберт Кох”).

Преди влизането в страната при всички пътувания със самолет и при всяко влизане в страната от район с висока заболеваемост или варианти на вируса трябва да удостоверите отрицателен тест. При други влизания в страната от рисков район имате право да удостоверите резултата от теста до 48 часа след влизане в страната. След влизането в страната по принцип всички трябва да останат под домашна карантина за 10 дни или 14 дни, ако влизането в страната е от район с варианти на вируса.

Ново от май 2021 г.: Ако сте с отрицателен тест за коронавирус, напълно ваксинирани срещу него или вече сте оздравели от заболяване с коронавирус, след влизане в страната от рисков район не трябва да оставате под карантина. При влизане в страната от район с висока заболеваемост само тестваните трябва да останат за 10 дни под карантина, но с допълнителен тест след 5-ия ден те могат да завършат карантината. Напълно ваксинираните или оздравелите трябва да се тестват преди влизане в страната само при влизане в страната от район с варианти на вируса.  Цялата информация за влизането в страната ще намерите на Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването).

Re-open EU
(източник: Европейски съюз)

Защита от насилие

Извънредна ситуация за цялото семейство - Предложения за възпрепятстване на насилието в семейството поради ограниченията на контактите във времената на коронавирус
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция и Етно-медицинският център - Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Безплатен телефон за помощ (08000 116 016), консултации по чат и имейл при домашно насилие
(източник: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Федерална служба по въпросите на семейството и задачите на гражданското общество))