Какво трябва да знаете сега за коронавируса (Bulgarisch)

Със своето поведение всеки един може да допринесе за защитата на самия себе си, на възрастните хора и хората с предишни заболявания от коронавируса. Политиците взеха мерки, за да се спре разпространението на коронавируса, да се предотврати претоварването на здравната система и да се смекчат икономическите последици от пандемията. Федералното правителство информира за актуалното положение с коронавируса по различни канали и на различни езици. Тук са обобщени най-важните решения. Те се удължават на първо време до 18 април 2021 г.

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Integrationsbeauftragte

Здраве и съвети за поведение

Продължава да важи следното: Поддържайте възможно най-малко контакти с други хора и се ограничете до постоянен кръг лица. Лични събирания са разрешени винаги само с още 1 друго лице, което не е от собственото домакинство. От 8 март могат да се срещат максимум петима души от две домакинства (децата до 14 години не се броят), ако пандемичната обстановка на място го позволява.

Важно остава следното: Поддържайте дистанция от най-малко 1,5 метра от други хора, мийте ръцете си редовно и основно, носете покритие за устата и носа и редовно проветрявайте. Носенето на медицински маски, така наречените операционни маски или маски за дихателна защита от стандарта FFP2 или подобни е задължително в превозните средства на обществения транспорт или магазините.

Редовни тестове за коронавирус: 

Бързите тестове са важен градивен елемент, за да се даде възможност за повече нормалност и безопасни контакти. Затова от април 2021 г. всички в Германия трябва да могат да правят най-малко веднъж седмично безплатен бърз тест. Възможност за това ще бъде дадена също и в училищата и детските градини. Подробностите за това ще регламентират федералните провинции.

Здравни съвети и съвети за поведение на няколко езика ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването).

Като милиони хора в Германия използвайте Corona-Warn-App на Федералното правителство. Колкото повече хора се присъединят, толкова по-ефективно ще ни защити приложението.

Обратно в ежедневието - Corona-Warn-App за Германия
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция)

Указания за незаболели лица, които след съгласуване със Здравната служба се намират под карантина
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Домашна изолация при потвърдено заболяване от COVID-19: Листовка за пациенти и членове на семействата
(източник: Институт “Роберт Кох”)

С положителен тест за коронавирус - какво следва от това?
(източник: Пълномощникът за интеграция на Държавното правителство на Бавария)

10-те най-важни съвета за хигиена
(източник: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Федерална централа за здравна просвета))

Ваксинация за предпазване от коронавирус

С ваксинацията за предпазване от коронавирус ще помогнете за защитата на Вас самите, на Вашето семейство и на най-слабите. Ваксинацията за предпазване от коронавирус в Германия стартира на 27 декември 2020 г. Наредбата за ваксинацията определя кой кога ще бъде ваксиниран:

  • Първо, например хората над 80-годишна възраст, обитателите и персоналът на домовете за гледане и заведенията за хора с умствени увреждания, работещите, които в медицинските заведения са изложени на много висок риск от заразяване.
  • След това, например хората на възраст 70-80 години, хората с тризомия 21, деменция, умствени увреждания или изключително тежки предишни заболявания, трансплантираните пациенти, лицата, настанени в общежития, определени контактни лица. Персоналът в детските градини и основните училища също трябва бързо да бъде ваксиниран.
  • След това, например хората на 60-70 години, хората с тежки предишни заболявания, полицията и пожарната, работещите в търговията на дребно

Право да се ваксинират имат всички, които са с местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия или работят в определени заведения за гледане в Германия, но не живеят тук.

Ваксинацията е доброволна и се извършва безплатно в центрове за ваксинация. Провинциите и общините организират центровете за ваксинация и даването на часове. Те информират лицата, които имат право да се ваксинират. Всички ще бъдат ваксинирани два пъти в рамките на няколко седмици. 

Ваксините са основно изпитани за поносимост, безопасност и ефективност. И след ваксинацията важи следното: Да се спазва дистанция и задължително да се носят маски!

Информация за ваксинацията
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Ежедневие и обществен живот

Лични срещи са разрешени само с още 1 друго лице, което не е от собственото домакинство. От 8 март могат да се срещат максимум петима души от две домакинства (децата до 14 години не се броят), ако пандемичната обстановка на място го позволява.

В обществения градски транспорт, при пазаруване и на всички места с движение на хора и места на открито, на които хора стоят или в тясно пространство или не само временно, носенето на медицинска маска е задължително. На работните места и в предприятията също трябва да се носят медицински маски, ако на мястото не може да се спазва със сигурност дистанция от 1,5 метра от други хора. Тогава работодателят трябва да предостави маски. Навсякъде, където това е възможно, работодателите трябва да дадат възможност на работещите да работят от вкъщи.

Отворени са:

  • Магазините за хранителни стоки и за стоки от спешна, ежедневна необходимост (аптеки, оптики, дрогерии, пощи, банки, книжарници и търговски обекти за градински стоки)
  • Богослуженията в църкви, синагоги или джамии, но при следните условия: минимална дистанция от 1,5 метра, задължително носене на медицинска маска, също и на място, без общи песнопения
  • Детските градини и училищата (с гледане на деца в спешни случаи, дистанционно обучение и обучение на смени)
  • •    Фризьорите

От 8 март 2021 г. са възможни първи отваряния, например на търговски обекти на дребно, музеи, зоологически и ботанически градини, ако пандемичната обстановка на място го позволява.

Туристическите нощувки в хотелите са забранени. Консумацията на алкохол на обществени места е забранена.

Ако броят на инфектираните в отделни областни окръзи е прекалено висок, федералните провинции могат да ограничат радиуса на движение на жителите на 15 км около местоживеенето. Възможни са изключения при основателни причини, например посещения при лекар или отиване до работното място. Информация по въпроса има на интернет страниците на федералните провинции.

Работа и пари

Защитата от прекратяване на трудовия договор важи също и по време на пандемията от коронавирус. Ако Вашият работодател е наредил кратковременна заетост, можете да получавате до 24 месеца пари за кратковременна заетост. Те могат да възлизат на до 87 процента от загубеното от Вас възнаграждение. Bundesministerium für Arbeit (Федералното министерство на труда и социалните въпроси) предоставя информация по трудовоправни въпроси на няколко езика.

Подкрепа има също и за фирмите, независимо от това колко са големи. Има кредити, субсидии или данъчни облекчения. Пълна информация по темата на Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Федерално министерство на икономиката и енергетиката).

Студентите, които са в остра финансова нужда, могат да подадат заявление за субсидия в организацията за студентски въпроси - Studierendenwerk. Тя е до 500 евро на месец. Освен това KfW предоставя студентски кредити, също и за чуждестранни студенти.

Консултации за малки и средни предприятия (МСП) & самостоятелно работещи лица
(източник: Специализирана служба за икономика за мигранти по насърчителната програма "Интеграция чрез квалификация (IQ)")

Влизане и излизане от страната

00:59

Video Informationen zum Reisen

Като цяло важи следното: Въздържайте се от пътувания, които не са необходими. Отделни държави, също и в рамките на ЕС, могат да продължат да ограничават влизането в съответните страни или да предвиждат карантина при влизане в страната. Преди Вашето пътуване се информирайте за актуалните граничения за влизане в страната и граничните проверки на Auswärtigen Amt (Министерство на външните работи) и на Bundesministerium des Innern (Федерално министерство на вътрешните работи).

Всички, които влизат в Германия от рисков район, преди влизането в страната трябва да попълнят електронна Регистрация за влизане в страната. В рамките на 48 часа преди влизане в страната или непосредствено след това трябва да направите тест, веднага да отидете в карантина (за 10 дни; с отрицателен тест карантината може да приключи след 5-ия ден след влизане в страната), нямате право да приемате посетители и трябва да се регистрирате в местната Здравна служба! При нарушения на задължителната карантина заплашва парична глоба. Къде можете да се тествате след влизане в страната ще разберете на телефонен номер 116 117. 

При влизане в страната от райони с висок риск трябва да се направи тест още преди влизането в страната и да се покаже удостоверение. Към районите с висок риск спадат районите с особено висок брой случаи (райони с висока заболеваемост) и районите, в които са разпространени определени варианти на вируса (райони с варианти на вируса).

Ежедневно актуализирана информация за това кои страни са рискови райони или райони с висок риск ще намерите на Robert Koch-Institut (Институт “Роберт Кох”).

Защита от насилие

Извънредна ситуация за цялото семейство - Предложения за възпрепятстване на насилието в семейството поради ограниченията на контактите във времената на коронавирус
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция и Етно-медицинският център - Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Безплатен телефон за помощ (08000 116 016), консултации по чат и имейл при домашно насилие
(източник: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Федерална служба по въпросите на семейството и задачите на гражданското общество))