Какво трябва да знаете сега за коронавируса (Bulgarisch)

Актуална информация Какво трябва да знаете сега за коронавируса (Bulgarisch)

Информацията се разширява и актуализира непрекъснато.

Всеки отделен човек може да допринесе със собственото си поведение, предпазвайки от коронавирус себе си и другите хора, особено тези, които са в риск, като възрастни хора и хора с предишни заболявания. Политиците са предприели мерки за забавяне на разпространението на вируса, предотвратяване на претоварването на здравната система и смекчаване на икономическите последици от пандемията. Федералното правителство предоставя информация за текущото положение във връзка с коронавируса по различни канали и на различни езици. Най-важната информация е събрана тук.

Здраве и съвети за поведение

Продължава да важи следното: Поддържайте възможно най-малко контакти с други хора и се ограничете до постоянен кръг лица. Когато хората се събират в малко пространство, трябва да се носи маска. 

Задължението за носене на маска важи в институции за предоставяне на грижи, болници и други лечебни заведения, като например лекарски практики, в определени колективни жилищни помещения, както и в обществения транспорт. Маска трябва да се носи също така във въздушния и пътническия транспорт на дълги разстояния.

Задължението за тестване важи като допълнение към задължението за носене на маска в болници, институции за предоставяне на грижи и други подобни институции.

Провинциите могат да определят допълнителни предпазни мерки, като например:

 • Задължение за тестване в училищата и дневните детски заведения 
 • Задължение за носене на маска в училищата от петата учебна година
 • Задължение за носене на маска в обществения градски транспорт
 • Задължение за носене на маска в обществено достъпни закрити помещения (гастрономия, развлекателни, културни и спортни мероприятия)
 • Ограничение на броя на участниците за мероприятия в обществено достъпни закрити помещения

Във всеки случай спазвайте правилата, които важат във Вашата федерална провинция .

Право на безплатни тестове за коронавирус имат например:

 • Деца под 5 години.
 • Хора, които от медицински съображения не могат да бъдат ваксинирани.
 • Лица, които искат да прекратят карантината си („тестване за освобождаване“).
 • Лица, които доказано живеят заедно с инфектирани хора. 
 • Лица, които се грижат за други хора, или посещават, или лекуват хора в заведения за грижи и болнични съоръжения.
 • Хора с увеждания и техните лични помощници.

За 3 евро могат да се тестват всички лица, които посещават хора на възраст над 60 години, участват в мероприятия на закрито, или чието приложение за предупреждаване за коронавирус показва червено уведомление.

Здравни съвети и съвети за поведение на няколко езика ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването).

Като милиони хора в Германия използвайте Corona-Warn-App на Федералното правителство. Колкото повече хора се присъединят, толкова по-ефективно ще ни защити приложението.

Обратно в ежедневието - Corona-Warn-App за Германия
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция)

Домашна изолация при потвърдено заболяване от COVID-19: Листовка за пациенти и членове на семействата
(източник: Институт “Роберт Кох”)

С положителен тест за коронавирус - какво следва от това?
(източник: Пълномощникът за интеграция на Държавното правителство на Бавария)

Ваксинация за предпазване от коронавирус

С ваксинацията за предпазване от коронавирус ще помогнете за защитата на Вас самите, на Вашето семейство и на най-слабите. Право да се ваксинират имат всички, които са с местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия или работят в определени заведения за гледане в Германия, но не живеят тук.

Бустерна доза ваксина: Постоянната комисия за ваксинация (STIKO) по принцип препоръчва на всички хора над 12 години подсилваща доза ваксина. Обикновено подсилващата доза ваксина трябва да се постави около 3 месеца след втората доза ваксина.

Засилващата доза ваксина е особено препоръчителна за:

 • възрастни хора
 • хора с предишни заболявания
 • всички, които се нуждаят от медикосоциални грижи
 • хората, ваксинирани с векторна ваксина (например Astra Zeneca или Johnson & Johnson)
 • хора с много контакти с особено застрашени или заразни лица (например лица, които полагат медикосоциални грижи)

STIKO препоръчва също допълнителна бустерна доза ваксина за лица на възраст над 60 години, както и за лица с повишен риск от тежко протичане на COVID-19 в резултат на основно заболяване.

Ваксинацията е доброволна и се извършва безплатно в центрове за ваксинация или лекарски кабинети. На горещата телефонна линия 116 117 ще научите кога и къде можете да се ваксинирате.

Ако сте ваксинирани, Вашата ваксинация против коронавирус може да бъде документирана електронно. Електронният сертификат може да бъде генериран в лекарския кабинет, аптеката или във ваксинационен център. След въвеждане или записване на данните се съставя QR-код. След това ваксинираните могат да го сканират или с CovPass-App или с Corona-Warn-App и така чрез QR-кода да удостоверят имунизационния си статус.

Ваксините са щателно тествани за поносимост, безопасност и ефективност. 

Информация за mRNA-ваксини
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Информация за векторни ваксини
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Информация за протеинови ваксини 
(Източник: Институт „Роберт Кох“)

Работа и пари

Защитата от прекратяване на трудовия договор важи също и по време на пандемията от коронавирус.  Bundesministerium für Arbeit (Федералното министерство на труда и социалните въпроси) предоставя информация по трудовоправни въпроси на няколко езика.

Информация за социалните помощи по време на пандемията от коронавирус можете да получите от Федералното министерство на икономиката и опазването на климата.

Консултации за малки и средни предприятия (МСП) & самостоятелно работещи лица
(източник: Специализирана служба за икономика за мигранти по насърчителната програма "Интеграция чрез квалификация (IQ)")

Влизане и излизане от страната

Като цяло важи следното: Отделни държави, също и в рамките на ЕС, могат да продължат да ограничават влизането в съответните страни или да предвиждат карантина при влизане в страната. Преди Вашето пътуване се информирайте за актуалните граничения за влизане в страната и граничните проверки на Auswärtigen Amt (Министерство на външните работи) и на Bundesministerium des Innern (Федерално министерство на вътрешните работи).

Преди влизане в страната: Всички, които влизат в Германия от област с варианти на вируса, трябва да попълнят преди пристигането си ХХХ цифров формуляр за влизане в страната ХХХ. Освен това трябва да бъде представен отрицателен PCR тест, който е не по-стар от 48 часа.

За кои страни става въпрос, можете да намерите ежедневно актуализирана информация от Институт Роберт Кох.

След влизане в страната: По принцип всички са длъжни да преминат 14 дни домашна карантина, ако пристигат от област с варианти на вируса. 

Цялата информация за влизането в страната можете да намерите при  Федералното министерство на здравеопазването.

Re-open EU
(източник: Европейски съюз)

Защита от насилие

Извънредна ситуация за цялото семейство - Предложения за възпрепятстване на насилието в семейството поради ограниченията на контактите във времената на коронавирус
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция и Етно-медицинският център - Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Безплатен телефон за помощ (08000 116 016), консултации по чат и имейл при домашно насилие
(източник: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Федерална служба по въпросите на семейството и задачите на гражданското общество))