Çfarë duhet të dini mbi koronën (Albanisch)

Çdonjëra dhe çdonjëri mund të kontribuojë me sjelljen e tij, të mbrojë veten, të moshuarit dhe njerëzit me sëmundje të mëparshme kundrejt Coronavirus-it. Politika ka marrë masa për të frenuar përhapjen e virusit, për të mënjanuar mbingarkesën e sistemit shëndetësor dhe për të absorbuar pasojat ekonomike të pandemisë. Qeveria federale informon mbi nivelin aktual të Coronavirus në kanale të ndryshme dhe në gjuhë të ndryshme. Këtu janë përmbledhur informacionet më të rëndësishme.

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Integrationsbeauftragte

Këshilla për shëndetin dhe sjelljen

Vazhdon të jetë në fuqi: Mbajini kontaktet me njerëzit e tjerë mundësisht të vogla dhe kufizohuni në një rreth personash, i cili mbetet i njëjtë.

E rëndësishme mbetet: Ruani të paktën 1,5 metra distancë kundrejt njerëzve të tjerë, lani rregullisht dhe mirë duart, mbani një barrierë për gojën dhe hundën dhe ajrosni rregullisht. Atje ku njerëzit bashkohen në një hapësirë të ngushtë, është e detyrueshme normalisht mbajtja e maskës.

Çfarë do të thonë rregullat 3G, 2G dhe 2G plus?

3G: personat e shëruar nga Corona, të vaksinuar plotësisht ose të testuar kanë akses
2G: personat e shëruar nga Corona ose të vaksinuar plotësisht kanë akses
2G plus: personat e shëruar nga Corona ose plotësisht të vaksinuar kanë akses, nëse ato janë gjithashtu të testuar

3G vlen në vendet e punës dhe te mjetet e transportit publik: te mjetet e transportit publik është në fuqi detyrimi i mbajtjes së maskave kirurgjike ose FFP. Këto rregulla vlejnë edhe për fluturimet.

2G vlen në dyqanet e tregtisë me pakicë, në institucionet kulturore dhe në kohën e lirë (për shembull në restorante, bare, hotele, teatër): Dyqanet për nevojat e përditshme (për shembull supermarketet, farmacitë, dyqanet për shitjen e detergjenteve dhe produkteve estetike, libraritë) mbeten të hapura për të gjithë. Landi federal, në rastin kur numri i infektimeve është i lartë, mund të mbyllë restorantet ose të kufizojë fjetjet në hotel në një qark të landit.

Teste të rregullat për corona-n: Testet e shpejta janë një komponent i rëndësishëm, për të mundësuar më shumë normalitet dhe kontakte të sigurta. Për këtë arsye, të gjithë në Gjermani, duke filluar do të mund të bëjnë falas një test të shpejtë të paktën një herë në javë.

Shkollat: Është në fuqi detyrimi i mbajtjes së maskës për të gjitha klasat.

Rregulla të tjera: Për sektorët si për shembull berberët ose palestrat, landet federale lëshojnë rregulla të veçanta. 

Kufizimet e kontakteve: Takimet private, në të cilat marrin pjesë persona të pa vaksinuar ose jo të shëruar, janë të kufizuara me pjesëtarët e familjes dhe maksimumi dy persona nga një familje tjetër. Fëmijët deri në 14 vjeç janë të përjashtuar.

Përdorni edhe ju si miliona njerëz në Gjermani App paralajmërues i Coronas të qeverisë federale. Sa më shumë persona të përfshihen aq në mënyrë efektive mund të na mbrojë neve App.

Kushtoni vëmendje rregullave në fuqi në landin tuaj federal.

Kthimi në jetën e përditshme - App paralajmërues i Coronas për Gjermaninë
(Burimi: E Ngarkuara e Qeverisë Federale për Migracionin, Refugjatët dhe Integrimin)

Këshilla për personat jo të sëmurë, të cilat pas koordinimit me zyrën e shëndetit publik gjenden në karantinë
(Burimi: Instituti Robert Koch)

Izolimi në banesë në rastin kur jeni i konfirmuar si i sëmurë me COVID-19: Fletëpalosje për pacientët dhe familjarët
(Burimi: Instituti Robert Koch)

10 këshillat më të rëndësishme të higjienës
(burimi: Qendra federale për edukimin shëndetësor)

Vaksina mbrojtëse kundër Coronas

Me një vaksinë mbrojtëse kundër Coronas, ju ndihmoni që të mbroni veten tuaj, familjen tuaj dhe më të dobëtit. Të drejtën për tu vaksinuar e kanë të gjithë të cilët kanë vendbanimin e tyre të përhershëm ose vendbanimin e tyre normal në Gjermani ose që punojnë në institucione të caktuara të kujdesit shëndetësor në Gjermani, por që nuk banojnë këtu.

Vaksina përforcuese: Komisioni i përhershëm i vaksinimit (STIKO) këshillon parimisht për të gjithë personat mbi 12 vjeç një vaksinë rifreskuese. Vaksina rifreskuese duhet që të kryhet normalisht në një distancë kohore prej rreth 3 muajsh nga vaksina e dytë.

Vaksinimi përforcues është veçanërisht i dobishëm për:

  • të moshuarit
  • për personat me sëmundje të mëparshme
  • të gjithë ata që kanë nevojë për kujdes
  • personat që janë vaksinuar me një vaksinë vektoriale (p.sh. Astra Zeneca ose Johnson & Johnson)
  • personat që kanë shumë kontakte me njerëz veçanërisht të cenueshëm ose infektivë (p.sh. kujdestarët)

Vaksina është me dëshirë dhe kryhet falas në qendrat e vaksinimit ose te klinikat mjekësore. Në linjën telefonike 116 117 informoheni se kur dhe ku mund të vaksinoheni. 

Nëse jeni vaksinuar, vaksina juaj Corona mund të dokumentohet në mënyrë digjitale. Certifikata elektronike mund të gjenerohet në klinikën mjekësore, farmaci ose në një qendër vaksinimi. Pas futjes ose marrjes përsipër të të dhënave gjenerohet një kod QR. Të vaksinuarit mund ta skanojnë atë pastaj ose me CovPass-App ose me App paralajmërues Corona dhe të vërtetojnë në këtë mënyrë me kod QR statusin e tyre të vaksinimit.

Vaksinat janë kontrolluar me imtësi për sa i përket tolerancës, sigurisë dhe efektivitetit. Edhe pas vaksinës vlen: Ruajta e distancës dhe detyrimi për mbajtjen e maskës!

Informacione mbi vaksinimin
(Burimi: Instituti Robert-Koch)

Informacione mbi vaksinat mRNA
(Burimi: Robert Koch Institut)

Informacione mbi vaksinat vektor
(Burimi: Robert Koch Institut)

Puna dhe paratë

Të gjitha ndërmarrjet janë të detyruara ti ofrojnë punonjësve të tyre, të cilët nuk punojnë vetëm në shtëpi, dy mundësi testimi në javë.

Edhe gjatë pandemisë së Coronas është në fuqi mbrojtja kundrejt largimit nga puna. Nëse punëdhënësi juaj ka urdhëruar punën me orar të shkurtuar, atëherë ju mund të përfitoni deri në 24 muaj pagesën për punën me orar të shkurtuar. Mund të jetë deri në 87 për-qind e pagës tuaj të munguar. Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale ju informon në shumë gjuhë mbi çështjet që kanë të bëjnë me kodin e punës.

Mbështetje ka edhe për ndërmarrjet, pa pasur rëndësi se sa të mëdha janë ato. Eksitojnë kredi, grante dhe lehtësime tatimore. Të gjitha informacionet në lidhje me këtë gjë pranë Ministrisë Federale për Ekonominë dhe Energjinë.

Udhëtimet brenda dhe jashtë vendit

Në përgjithësi vlen: Udhëtimet që nuk janë të domosdoshme, nuk duhen kryer. Shtete të veçanta, edhe brenda BE-së mund të vazhdojnë të kufizojnë udhëtimet ose të parashikojnë karantinë në rast se udhëtoni atje. Ju lutemi informohuni para udhëtimit tuaj mbi kufizimet aktuale të udhëtimit dhe kontrollet kufitare pranë Ministria e Jashtme dhe pranë Ministrisë Federale të Punëve të Brendshme.

Të gjithë personat, të cilët vijnë në Gjermani nga një zonë me rrezik të lartë ose me variante të virusit, duhet që para udhëtimit të plotësojnë një  regjistrim hyrje digjital.

Se cilat vende janë këto e gjeni çdo ditë të aktualizuar në I nstitutit Robert Koch.

Para udhëtimit: Para çdo udhëtimi nga një vend tjetër duhet të keni një vërtetim vaksinimi, testi ose shërimi. (Testi mund të jetë test PCR ose antigjen.) Detyrimi i vërtetimit vlen për të gjithë personat që kanë mbushur 6 vjeç e lart.

Si provë për shërbimin vlen një test laboratorik (PCR, PoC-PCR) i cili është kryer para të paktën 28 ditëve ose maksimumi 3 muajsh. Vaksinimi i plotë duhet që të ketë ndodhur të paktën para 14 ditëve.

Pas udhëtimit të kthimit: Parimisht, të gjithë personat janë të detyruar të qëndrojnë në karantinë në shtëpi për 14 ditë, nëse udhëtimi bëhet nga një zonë me variante të virusit. Në rastin e udhëtimit të kthimit nga një zonë me rrezik të lartë të gjithë personat që nuk janë vaksinuar kundër virusit ose nuk janë shëruar nga një sëmundje me Corona duhet të futen në karantinë për dhjetë ditë. Kjo karantinë mund të ndërpritet me një test tjetër që nga dita e 5-të. 

Të gjitha informacionet mbi udhëtimin i gjeni në Ministria Federale e Shëndetësisë.

Mbrojtja kundrejt dhunës

Një situatë e jashtëzakonshme për të gjithë familjen - Nxitje për pengimin e dhunës në familje për shkak të kufizimeve të kontakteve gjatë kohës së Coronas PDF, 501 KB, barrierefrei
(Burimi: E Ngarkuara e Qeverisë Federale për Migracionin, Refugjatët dhe Integrimin dhe Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Telefoni falas i ndihmës (08000 116 016), këshillim në chat dhe me Email në rastin e dhunës në familje
(Burimi: Zyra federale për familjen dhe detyrat civile-shoqërore)