Çfarë duhet të dini mbi koronën (Albanisch)

Çdonjëra dhe çdonjëri mund të kontribuojë me sjelljen e tij, të mbrojë veten, të moshuarit dhe njerëzit me sëmundje të mëparshme kundrejt Coronavirus-it. Politika ka marrë masa për të frenuar përhapjen e virusit, për të mënjanuar mbingarkesën e sistemit shëndetësor dhe për të absorbuar pasojat ekonomike të pandemisë. Qeveria federale informon mbi nivelin aktual të Coronavirus në kanale të ndryshme dhe në gjuhë të ndryshme. Këtu janë përmbledhur informacionet më të rëndësishme.

Këshilla për shëndetin dhe sjelljen

Vazhdon të jetë në fuqi: Mbajini kontaktet me njerëzit e tjerë mundësisht të vogla dhe kufizohuni në një rreth personash, i cili mbetet i njëjtë.

E rëndësishme mbetet: Ruani të paktën 1,5 metra distancë kundrejt njerëzve të tjerë, lani rregullisht dhe mirë duart, mbani një barrierë për gojën dhe hundën dhe ajrosni rregullisht. Detyrimi për mbajtjen e maskave mjekësore, pra të ashtuquajturat maskat për operacione ose maskave që mbrojnë frymëmarrjen në përputhje me standardit FFP2 ose të krahasueshme, vlen në mjetet e transportit publik ose në dyqane.

Teste të rregullat për corona-n: Testet e shpejta janë një komponent i rëndësishëm, për të mundësuar më shumë normalitet dhe kontakte të sigurta. Të gjithë njerëzit në Gjermani, duke filluar nga Prilli 2021 do të mund të bëjnë falas një test të shpejtë të paktën një herë në javë. Të gjitha ndërmarrjet janë të detyruara ti ofrojnë punonjësve të tyre, të cilët nuk punojnë vetëm në shtëpi, dy mundësi testimi në javë.

Përdorni edhe ju si miliona njerëz në Gjermani App paralajmërues i Coronas të qeverisë federale. Sa më shumë persona të përfshihen aq në mënyrë efektive mund të na mbrojë neve App.

Kthimi në jetën e përditshme - App paralajmërues i Coronas për Gjermaninë
(Burimi: E Ngarkuara e Qeverisë Federale për Migracionin, Refugjatët dhe Integrimin)

Këshilla për personat jo të sëmurë, të cilat pas koordinimit me zyrën e shëndetit publik gjenden në karantinë
(Burimi: Instituti Robert Koch)

Izolimi në banesë në rastin kur jeni i konfirmuar si i sëmurë me COVID-19: Fletëpalosje për pacientët dhe familjarët
(Burimi: Instituti Robert Koch)

10 këshillat më të rëndësishme të higjienës
(burimi: Qendra federale për edukimin shëndetësor)

Vaksina mbrojtëse kundër Coronas

Me një vaksinë mbrojtëse kundër Coronas, ju ndihmoni që të mbroni veten tuaj, familjen tuaj dhe më të dobëtit. Të drejtën për tu vaksinuar e kanë të gjithë të cilët kanë vendbanimin e tyre të përhershëm ose vendbanimin e tyre normal në Gjermani ose që punojnë në institucione të caktuara të kujdesit shëndetësor në Gjermani, por që nuk banojnë këtu.

Vaksina është me dëshirë dhe kryhet falas në qendrat e vaksinimit ose te klinikat mjekësore. Në linjën telefonike 116 117 informoheni se kur dhe ku mund të vaksinoheni. 

Vaksinat janë kontrolluar me imtësi për sa i përket tolerancës, sigurisë dhe efektivitetit. Edhe pas vaksinës vlen: Ruajta e distancës dhe detyrimi për mbajtjen e maskës!

Informacione mbi vaksinimin
(Burimi: Instituti Robert-Koch)

Jeta e përditshme dhe publike

Kufizimi federal i emergjencës që u dakortësua ndërmjet federatës dhe landeve – që përfundon me 30 qershor 2021 – parashikon masa të ndryshme në incidenca mbi 100. Në landet federale janë të mundura edhe rregulla më të rrepta. Në rastin e një incidence mbi 100 vlejnë rregullat e landeve federale. Informacione mbi këtë gjë ka në faqet e landeve.

Nëse në tre ditë njëra pas tjetrës në një qark ose në një qytet që nuk i përket një qarku numri i infektimeve të reja qëndron mbi 100 për çdo 100.000 banorë në 7 ditët e fundit (incidencë mbi 100), atje vlejnë në mënyrë automatike rregulla të rreptë:

  • Takimet private: 1 familje lejohet që të takojë brenda ose jashtë maks. 1 person tjetër (fëmijët deri në 14 vjeç nuk numërohen).
  • Kufizim i daljes: Nga ora 22 deri në orën 5 mos u largoni nga banesa. Përjashtime: Shëtitja i vetëm ose ushtrimi i sportit deri në orën 24 ose një arsye e rëndësishme (puna, rast emergjence mjekësore).
  • Dyqanet me produkte ushqimore dhe për nevojat urgjente, ditore mbeten të hapura (farmacitë, okulistët, dyqanet e detergjenteve, posta, banka, libraritë, tregjet e pijeve). Dyqanet e tjera lejohen të vizitohen vetëm nëse lini një takim dhe me një rezultat negativ të testit dhe duhet të mbyllen në rastin e një incidence mbi 150.
  • Shkolla dhe kopshte: Mësuesit dhe nxënësit në rastin kur zhvillojnë mësim duke qenë prezent duhet të testohen 2x në javë. Në rastin e një incidence mbi 165 nuk zhvillohet mësim duke qenë prezent (përjashtim i mundshëm: Klasat në vitet e fundit) dhe nuk ka kujdes të rregullt në kopshte.
  • Floktoret mbeten të hapura, por testi negativ është i domosdoshëm.
  • Gastronomia mbetet e mbyllur, por marrja dhe shërbimi i dërgesave është i mundur.
  • Institucionet kulturore dhe të kohës së lirë mbeten të mbyllura (p.sh. kinematë, teatrot, muzetë).
  • Të lejuara mbeten shërbesat fetare në kisha, sinagoga ose xhami, por vetëm me kufizime: Distanca minimale 1,5 metra, detyrim i mbajtjes së një maske mjekësore edhe në hapësira të jashtme, nuk këndohet në komunitet.

Këto masa vlejnë për aq kohë, deri sa incidenca të jetë nën 100 në pesë ditë njëra pas tjetrës. Kushtoni vëmendje me patjetër: Në rastin e një incidence nën 100 vlejnë rregullat dhe kufizimet e landit federal, në të cilin ato banojnë.

E re duke filluar nga Maji 2021: Nëse jeni vaksinuar plotësisht kundër Coronavirus ose jeni shëruar nga një sëmundje COVID, që ka qenë më shumë se para gjashtë muajsh, për ju vlejnë më pak kufizime: Ato lejohen të takojnë sa njerëz të kenë dëshirë, të cilët edhe ato janë vaksinuar ose shëruar dhe nuk numërohen gjatë takimeve me personat jo të vaksinuar. Ato nuk kanë kufizime në lëvizje dhe janë të barasvlershëm me personat e testuar negativ (p.sh. në dyqane, kur shkojnë te berberi/floktorja ose gjatë udhëtimit).

Gjithashtu bie poshtë edhe detyrimi i karantinës pas udhëtimit. Përjashtim: Në rastin e udhëtimeve nga një zonë me variant virusi mbetet në fuqi detyrimi i karantinës prej 14 ditësh.

Si provë për shërbimin vlen një test laboratorik (PCR, PoC-PCR) i cili është kryer para të paktën 28 ditëve ose maksimumi 6 muajsh. Vaksinimi i plotë duhet që të ketë ndodhur të paktën para 14 ditëve.

Puna dhe paratë

Edhe gjatë pandemisë së Coronas është në fuqi mbrojtja kundrejt largimit nga puna. Nëse punëdhënësi juaj ka urdhëruar punën me orar të shkurtuar, atëherë ju mund të përfitoni deri në 24 muaj pagesën për punën me orar të shkurtuar. Mund të jetë deri në 87 për-qind e pagës tuaj të munguar. Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale ju informon në shumë gjuhë mbi çështjet që kanë të bëjnë me kodin e punës.

Punëdhënësi duhet ti mundësojë punonjësve të tij, që të punojnë në Homeoffice, nëse nuk ekzistojnë arsye pune të detyrueshme për këtë gjë. Punonjësit duhet ta pranojnë ofertën, nëse nuk ekzistojnë arsye.

Mbështetje ka edhe për ndërmarrjet, pa pasur rëndësi se sa të mëdha janë ato. Eksitojnë kredi, grante dhe lehtësime tatimore. Të gjitha informacionet në lidhje me këtë gjë pranë Ministrisë Federale për Ekonominë dhe Energjinë.

Studentët, të cilët gjenden aktualisht në një situatë emergjence, mund të kërkojnë një grant pranë shërbimeve studentore. Ai përmban deri në 500 Euro në muaj. Përveç kësaj ekziston një kredi studimesh e KfW, edhe për studentët e huaj.

Udhëtimet brenda dhe jashtë vendit

Në përgjithësi vlen: Udhëtimet që nuk janë të domosdoshme, nuk duhen kryer. Shtete të veçanta, edhe brenda BE-së mund të vazhdojnë të kufizojnë udhëtimet ose të parashikojnë karantinë në rast se udhëtoni atje. Ju lutemi informohuni para udhëtimit tuaj mbi kufizimet aktuale të udhëtimit dhe kontrollet kufitare pranë Ministria e Jashtme dhe pranë Ministrisë Federale të Punëve të Brendshme.

Të gjithë personat që vijnë në Gjermani nga një zonë me rrezik, me incidencë të lartë ose me variante të virusit, duhet që para udhëtimit të plotësojnë një regjistrim hyrje digjital. Se cilat vende janë këto e gjeni çdo ditë të aktualizuar në I nstitutit Robert Koch.

Para udhëtimit ju jeni i detyruar në të gjitha udhëtimet e kryera nga ajri dhe në çdo udhëtim nga një zonë me incidencë të lartë ose me variante të virusit që të paraqisni një test negativ. Në rastin e ardhjes nga një zonë rreziku ju lejoheni ta paraqisni rezultatin e testit deri në 48 orë pas udhëtimit. Pas udhëtimit parimisht të gjithë janë të detyruar të qëndrojnë në karantinë në shtëpi për 10 ditë ose 14 ditë, nëse udhëtimi kryhet nga një zonë me variante të virusit.

E re duke filluar nga Maji 2021: Nëse jeni testuar negativ me Coronavirus, jeni vaksinuar plotësisht kundër virusit ose jeni shëruar tashmë nga një sëmundje me Corona, nuk duhet që futeni në karantinë pas udhëtimit nga një zonë rreziku. Në rastin e udhëtimit nga një zonë me incidencë të lartë vetëm personat e testuar janë të detyruar të hynë për 10 ditë në karantinë, por duke filluar nga dita e 5-të ato mund ta përfundojnë karantinë me një test tjetër. Kush është vaksinuar plotësisht ose është shëruar, është i detyruar që të testohet para udhëtimit vetëm nëse udhëton nga një zonë me variante të virusit. Të gjitha informacionet mbi udhëtimin i gjeni në Ministria Federale e Shëndetësisë.
 

Mbrojtja kundrejt dhunës

Një situatë e jashtëzakonshme për të gjithë familjen - Nxitje për pengimin e dhunës në familje për shkak të kufizimeve të kontakteve gjatë kohës së Coronas PDF, 501 KB, barrierefrei
(Burimi: E Ngarkuara e Qeverisë Federale për Migracionin, Refugjatët dhe Integrimin dhe Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Telefoni falas i ndihmës (08000 116 016), këshillim në chat dhe me Email në rastin e dhunës në familje
(Burimi: Zyra federale për familjen dhe detyrat civile-shoqërore)