Çfarë duhet të dini mbi koronën (Albanisch)

Çdonjëra dhe çdonjëri mund të kontribuojë me sjelljen e tij, të mbrojë veten, të moshuarit dhe njerëzit me sëmundje të mëparshme kundrejt Coronavirus-it. Politika ka marrë masa për të frenuar përhapjen e virusit, për të mënjanuar mbingarkesën e sistemit shëndetësor dhe për të absorbuar pasojat ekonomike të pandemisë. Qeveria federale informon mbi nivelin aktual të Coronavirus në kanale të ndryshme dhe në gjuhë të ndryshme. Këtu janë përmbledhur vendimet më të rëndësishme. Ato do të zgjaten si fillim deri me 18 Prill 2021.

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Foto: Integrationsbeauftragte

Këshilla për shëndetin dhe sjelljen

Vazhdon të jetë në fuqi: Mbajini kontaktet me njerëzit e tjerë mundësisht të vogla dhe kufizohuni në një rreth personash, i cili mbetet i njëjtë. Grumbullimet private vazhdohen të lejohen vetëm me 1 person tjetër, i cili nuk i përket familjes vetjake. Prej datës 8 Mars mund të takohen maksimumi pesë persona nga dy familje të ndryshme (fëmijët deri në 14 vjeç nuk përfshihen), nëse e lejon situata e pandemisë në vend.

E rëndësishme mbetet: Ruani të paktën 1,5 metra distancë kundrejt njerëzve të tjerë, lani rregullisht dhe mirë duart, mbani një barrierë për gojën dhe hundën dhe ajrosni rregullisht. Detyrimi për mbajtjen e maskave mjekësore, pra të ashtuquajturat maskat për operacione ose maskave që mbrojnë frymëmarrjen në përputhje me standardit FFP2 ose të krahasueshme, vlen në mjetet e transportit publik ose në dyqane.

Teste të rregullat për corona-n: 

Testet e shpejta janë një komponent i rëndësishëm, për të mundësuar më shumë normalitet dhe kontakte të sigurta. Për këtë arsye, të gjithë në Gjermani, duke filluar nga Prilli 2021 do të mund të bëjnë falas një test të shpejtë të paktën një herë në javë. Një gjë e tillë do të mundësohet edhe në shkolla dhe kopshte. Detajet në lidhje me këtë gjë i rregullojnë landet federale.

Këshilla për shëndetin dhe sjelljen në shumë gjuhë gjeni në

.

Përdorni edhe ju si miliona njerëz në Gjermani App paralajmërues i Coronas të qeverisë federale. Sa më shumë persona të përfshihen aq në mënyrë efektive mund të na mbrojë neve App.

Kthimi në jetën e përditshme - App paralajmërues i Coronas për Gjermaninë
(Burimi: E Ngarkuara e Qeverisë Federale për Migracionin, Refugjatët dhe Integrimin)

Këshilla për personat jo të sëmurë, të cilat pas koordinimit me zyrën e shëndetit publik gjenden në karantinë
(Burimi: Instituti Robert Koch)

Izolimi në banesë në rastin kur jeni i konfirmuar si i sëmurë me COVID-19: Fletëpalosje për pacientët dhe familjarët
(Burimi: Instituti Robert Koch)

10 këshillat më të rëndësishme të higjienës
(burimi: Qendra federale për edukimin shëndetësor)

Vaksina mbrojtëse kundër Coronas

Me një vaksinë mbrojtëse kundër Coronas, ju ndihmoni që të mbroni veten tuaj, familjen tuaj dhe më të dobëtit. Vaksina mbrojtëse kundër Coronas ka startuar në Gjermani me 27.12.2020. Rregullorja e vaksinimit përcakton se kush dhe kur do të vaksinohet:

  • Si fillim për shembull personat mbi 80 vjeç, banoret dhe banorët si dhe personeli i azileve të pleqve dhe institucioneve për personat me aftësi të kufizuara mendore, të punësuarit, të cilët në institucionet mjekësore kanë një rrezik shumë të madh për tu infektuar.
  • Më pas për shembull 70-80-vjeçarët, njerëzit me trisomi 21, demencë, me aftësi të kufizuara mendore ose sëmundje të mëparshme të rënda, pacientet dhe pacientët që kanë bërë transplante, persona të cilët janë strehuar në banesa të përbashkëta, persona të caktuar kontakti. Edhe personeli në çerdhe, kopshte dhe shkollat fillore duhet të vaksinohet shpejt.
  • Më pas për shembull 60-70-vjeçarët, njerëzit me sëmundje të mëparshme të rënda, policia dhe zjarrfikësit, punonjësit në sektorin e shitjes me pakicë

Të drejtën për tu vaksinuar e kanë të gjithë të cilët kanë vendbanimin e tyre të përhershëm ose vendbanimin e tyre normal në Gjermani ose që punojnë në institucione të caktuara të kujdesit shëndetësor në Gjermani, por që nuk banojnë këtu.

Vaksina është me dëshirë dhe kryhet falas në qendrat e vaksinimit. Landet dhe komunat organizojnë qendrat e vaksinimit dhe caktimin e orarit. Personat e autorizuar për tu vaksinuar informohen nga ato. Të gjithë do të vaksinohen dy herë brenda pak javëve. 

Vaksinat janë kontrolluar me imtësi për sa i përket tolerancës, sigurisë dhe efektivitetit. Edhe pas vaksinës vlen: Ruajta e distancës dhe detyrimi për mbajtjen e maskës!

Informacione mbi vaksinimin
(Burimi: Instituti Robert-Koch)

Jeta e përditshme dhe publike

Takimet private lejohen vetëm me 1 person tjetër, i cili nuk i përket familjes vetjake. Prej datës 8 Mars mund të takohen maksimumi pesë persona nga dy familje të ndryshme (fëmijët deri në 14 vjeç nuk përfshihen), nëse e lejon situata e pandemisë në vend.

Në transportin publik, gjatë kryerjes së blerjeve si dhe në të gjitha vendet me qarkullim publik dhe në vende të hapura, në të cilat njerëzit ose qëndrojnë në hapësira të ngushta ose nuk qëndrojnë vetëm përkohësisht, është e detyrueshme që të mbani një maskë mjekësore. Edhe në qendrat e punës dhe të ndërmarrjeve duhet të mbahet një maskë mjekësore, nëse atje nuk mund të respektohet me siguri distanca prej 1,5 metrash kundrejt personave të tjerë. Atëherë punëdhënësi është i detyruar të vendosë në dispozicion maskat. Punëdhënësi kudo që është e mundur duhet ti mundësojë të punësuarit punën nga shtëpia (homeoffice).

Të hapura janë:

  • Dyqanet me produkte ushqimore dhe për nevojat urgjente ditore (farmacitë, okulistët, dyqanet e detergjenteve, posta, banka, libraritë dhe tregjet e pijeve)
  • Shërbesat fetare në kisha, sinagoga ose në xhami lejohen, por vetëm me kufizime: Distanca minimale 1,5 metra, detyrim i mbajtjes së një maske mjekësore edhe në hapësira të jashtme, nuk këndohet në komunitet
  • Kopshtet dhe shkollat (me kujdes emergjence, mësim në distancë dhe të kombinuar)
  • Berberët

Prej datës 8 Mars 2021 janë të mundura hapjet e para, për shembull tregtia me pakicë, muzetë, kopshtet zoologjike dhe botanike, nëse situata e pandemisë në vend e lejon.

Në hotele, fjetja e turistëve është e ndaluar. Konsumi i alkoolit në mjediset publike është i ndaluar.

Nëse shifrat e infeksioneve në qarqe të ndryshme individuale janë shumë të larta, landet federale mund ta kufizojnë rrezen e lëvizjes për banoret dhe banorët në 15 km përreth vendbanimit. Përjashtimet për arsye të rëndësishme janë të mundura, p.sh. vizita te mjeku ose rruga për në vendin e punës. Informacione mbi këtë gjë ka në ueb sajtet e landeve.

Puna dhe paratë

Edhe gjatë pandemisë së Coronas është në fuqi mbrojtja kundrejt largimit nga puna. Nëse punëdhënësi juaj ka urdhëruar punën me orar të shkurtuar, atëherë ju mund të përfitoni deri në 24 muaj pagesën për punën me orar të shkurtuar. Mund të jetë deri në 87 për-qind e pagës tuaj të munguar. Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale ju informon në shumë gjuhë mbi çështjet që kanë të bëjnë me kodin e punës.

Mbështetje ka edhe për ndërmarrjet, pa pasur rëndësi se sa të mëdha janë ato. Eksitojnë kredi, grante dhe lehtësime tatimore. Të gjitha informacionet në lidhje me këtë gjë pranë Ministrisë Federale për Ekonominë dhe Energjinë.

Studentët, të cilët gjenden aktualisht në një situatë emergjence, mund të kërkojnë një grant pranë shërbimeve studentore. Ai përmban deri në 500 Euro në muaj. Përveç kësaj ekziston një kredi studimesh e KfW, edhe për studentët e huaj.

Udhëtimet brenda dhe jashtë vendit

00:59

Video Informationen zum Reisen

Në përgjithësi vlen: Udhëtimet që nuk janë të domosdoshme, nuk duhen kryer. Shtete të veçanta, edhe brenda BE-së mund të vazhdojnë të kufizojnë udhëtimet ose të parashikojnë karantinë në rast se udhëtoni atje. Ju lutemi informohuni para udhëtimit tuaj mbi kufizimet aktuale të udhëtimit dhe kontrollet kufitare pranë Ministria e Jashtme dhe pranë Ministrisë Federale të Punëve të Brendshme.

Të gjithë personat, të cilët vijnë në Gjermani nga një zonë rreziku, duhet që para udhëtimit të plotësojnë një regjistrim hyrje digjital. Për më tepër ato duhet që të bëjnë një test brenda 48 orëve para udhëtimit ose direkt më pas, të shkojnë menjëherë në karantinë (10 ditë; me anën e një testi negativ karantina mund të përfundohet duke filluar nga dita e 5-të pas udhëtimit), nuk lejohen të presin vizita dhe duhet që të regjistrohen pranë zyrës vendore të shëndetit publik! Në rast mosrespektimi të detyrimit të karantinimit, do të gjobiteni. Se ku mund të testoheni pas udhëtimit e merrni vesh në numrin e telefonit 116 117. 

Kur udhëtoni nga zona me rrezik shumë të lartë duhet që të kryhet një test që para udhëtimit dhe të tregohet një vërtetim i kryerjes së testit. Zonave me rrezikshmëri të lartë i përkasin rajonet me numër shumë të lartë rastesh (zonat me incidencë të lartë) dhe rajonet, në të cilat janë përhapur variante të caktuara të virusit (zonat me variante të virusit).

Se cilat vende përfshihen te zonat e rrezikut ose zonat e rrezikut të lartë, e gjeni të aktualizuar çdo ditë pranë Institutit Robert Koch.

Mbrojtja kundrejt dhunës

Një situatë e jashtëzakonshme për të gjithë familjen - Nxitje për pengimin e dhunës në familje për shkak të kufizimeve të kontakteve gjatë kohës së Coronas PDF, 501 KB, barrierefrei
(Burimi: E Ngarkuara e Qeverisë Federale për Migracionin, Refugjatët dhe Integrimin dhe Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Telefoni falas i ndihmës (08000 116 016), këshillim në chat dhe me Email në rastin e dhunës në familje
(Burimi: Zyra federale për familjen dhe detyrat civile-shoqërore)