Integrationsbeauftragte

Information on Coronavirus

Quyết định bước tiếp theo để sinh hoạt bình thường lúc đại dịch covid-19

Dân chúng giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc trong cuộc sống hằng ngày rất tốt, do đó nước Đức đã ngăn chận lan tràn của đại dịch covid-19 rất khả quan.  Vì thế liên bang và các tiểu bang đã có thể quyết định các bước tiếp theo để trở lại sinh hoạt bình thường.

•    Hạn chế tiếp xúc vẫn hiệu lực tiếp tục đến ngày 5 tháng 6, nhưng được nới rộng: Những thân nhân không sống trong cùng một nhà có thể hẹn gặp nhau ở nơi công cộng. Điều này rất quan trọng cho gia đình.
•    Tất cả học sinh sẽ đến trường đi học trước khi nghỉ mùa hè bắt đầu. Trông nom khẩn cấp trẻ em Kita được mở rộng từng bước từ ngày 11 tháng 5.    
•    Tất cả cửa tiệm mở lại bất kể diện tích bán hàng. 
•    Mở cửa nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim và nhà hát là do tiểu bang tự qui định.
•    Bệnh viện, nhà dưỡng lảo hoặc nhà khuyết tật được quyền tiếp một người khách đến thăm.
•    Được phép thể thao ngoài trời, kể cả hội thể thao, nhưng phải giữ qui tắc khoảng cách và vệ sinh. Các trận đấu bóng liên bang thứ nhất và thứ hai sẽ diễn ra từ giữa tháng 5, nhưng không khán giả.   
•    Tiếp tục cấm đến ngày 31 tháng 8: Các sự kiện lớn như lễ hội dân gian, các buổi hòa nhạc và các sự kiện thể thao lớn với khán giả.
 
Khuynh hướng phát triển là tốt, nhưng chính quyền sẽ phản ứng ngay lập tức với những hạn chế mới nếu có sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm. Đây là trường hợp nếu một huyện quận có hơn 50 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày qua.
 
Hãy hợp tác để đảm bảo thành công chống lại đại dịch covid-19. Tiếp tục giữ khoảng cách nơi công cộng để bảo vệ bản thân và người khác. Đây là cách duy nhất để chúng ta từng bước trở lại cuộc sống bình thường.
 

Montag, 11. Mai 2020