Integrationsbeauftragte

Koronawirus – pomoc rządu federalnego

Rząd federalny podejmuje wszelkie możliwe działania, aby Niemcy mogły sprostać ogromnym wyzwaniom społecznym i gospodarczym związanym z epidemią koronawirusa. W tej chwili najważniejsze kwestie to ochrona zdrowia obywateli, utrzymanie miejsc pracy, zabezpieczenie firm oraz wsparcie dla naszej służby zdrowia. W tym celu rząd federalny uruchomił największy pakiet pomocowy w historii Republiki Federalnej Niemiec. Jego wartość wynosi około 750 miliardów euro. W skład pakietu wchodzi ekonomiczny fundusz stabilizacyjny opiewający na 600 miliardów euro oraz budżet uzupełniający umożliwiający udzielenie kredytów w wysokości 156 miliardów euro. W ten sposób rząd federalny rozpościera parasol ochronny nad Niemcami i wszystkimi obywatelami w kraju.

Pomoc dla pracowników

Nikt nie powinien tracić pracy z powodu pandemii koronawirusa. W związku z tym rząd federalny ułatwia pozyskiwanie świadczenia z tytułu skróconego czasu pracy, z mocą wsteczną od 1 marca 2020 r. Jeśli przestój w firmie dotyka dziesięć procent pracowników, to firma może wnioskować o świadczenie z tytułu skróconego czasu pracy w Federalnym Urzędzie Pracy. Dotyczy to również agencji pracy tymczasowej. Każdy, kto pracuje w trybie skróconego czasu pracy, otrzyma zasadniczo 60 procent utraconego wynagrodzenia netto. Jeśli w gospodarstwie domowym mieszka co najmniej jedno dziecko, świadczenie z tytułu skróconego czasu pracy wynosi 67 procent utraconego wynagrodzenia netto. Więcej informacji można uzyskać w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych.

Pomoc dla małych i dużych firm oraz samozatrudnionych

Rząd federalny ustanawia ekonomiczny fundusz stabilizacyjny, który ma służyć stabilizacji naszej gospodarki i zabezpieczeniu miejsc pracy. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (niemiecki państwowy bank rozwoju) może na przykład po złożeniu odpowiedniego wniosku przejąć ryzyko kredytowe dla 80 do 90% sumy zadłużenia w przypadku nowych kredytów firmowych. Budżet uzupełniający zwiększa ramy gwarancyjne KfW z 465 do 822 miliardów euro. Ponadto rząd federalny przeznaczy 50 miliardów euro na wsparcie dla małych firm. Chodzi tutaj przede wszystkim o zapewnienie pomocy pomostowej dla samozatrudnionych, prowadzących małą działalność gospodarczą i właścicieli niewielkich firm, których egzystencja jest zagrożona. Osoby samozatrudnione i firmy zatrudniające do 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) mogą się ubiegać o jednorazową wypłatę do 9000 € na 3 miesiące. W przypadku firm zatrudniających do 10 pracowników kwota ta wyniesie do 15 000 € na 3 miesiące. Więcej informacji można uzyskać w Federalnym Ministerstwie Finansów.

Pomoc dla najemców

Nie wolno wypowiadać umów najmu mieszkań i lokali użytkowych, jeśli kryzys związany z epidemią koronawirusa spowoduje opóźnienia w opłacaniu czynszu. To samo dotyczy płatności za prąd, gaz i telefon. Wynajmujący nie mogą wypowiedzieć umowy najmu ze względu na zadłużenie czynszowe za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, jeśli zadłużenie to powstało w wyniku pandemii koronawirusa. Najemcy dotknięci tym problemem mają możliwość spłacenia powstałego zadłużenia do końca czerwca 2022 roku. Więcej informacji można uzyskać w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów (tylko w języku niemieckim).

Pomoc dla rodzin

Rząd federalny dostosowuje zasady przyznawania dodatku na dziecko: jeśli dochód pokrywa potrzeby rodzica, ale nie wystarcza dla całej rodziny, rodzice mogą otrzymać dodatek na dziecko. W obecnym okresie w przypadku nowych wniosków o dodatek na dziecko będziemy tymczasowo weryfikować jedynie dochód z ostatniego miesiąca, a nie jak dotychczas dochód z sześciu ostatnich miesięcy. Więcej informacji można uzyskać w Federalnym Ministerstwie ds Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży (tylko w języku niemieckim).

Pomoc dla naszej służby zdrowia

Aby szybko i elastycznie reagować na rozwój pandemii koronawirusa i jego skutki, rząd przeznacza 55 miliardów euro, które mogą zostać wykorzystane na dalsze działania mające na celu bezpośrednie zwalczanie pandemii. Szpitale i lekarze prowadzący prywatne praktyki mogą otrzymać rekompensaty z tytułu utraty dochodu np. ze względu na przesunięcie operacji i terapii. Dodatkowo ponad 3 miliardy euro mogą zostać przeznaczone na wyposażenie ochronne, takie jak maski i kombinezony ochronne. Więcej informacji można uzyskać w Federalnym Ministerstwie Zdrowia.

Freitag, 03. April 2020