Integrationsbeauftragte

Koronavirüs - Federal hükümet yardım ediyor

Federal hükümet, Almanya’da Koronavirüs nedeniyle meydana gelen büyük sosyal ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebilmesi için elinden geleni yapıyor.  Şuan vatandaşların sağlıklarını korumak, çalışma yerlerini ve işletmelerini ayakta tutmak ve sağlık sistemini güçlendirmek en önemli adımlardır. Bunun için federal hükümet tarihindeki en büyük yardım paketini yürürlüğe koydu. Bu paket yaklaşık 750 Milyar Avro’luk bir hacme sahip. Bu paket 600 Milyar Avro değerinde bir ekonomi sağlamlaştırma fonundan ve federal devletin 156 Milyar Avro değerinde krediler alabildiği ek bütçeden oluşmaktadır. Böylece federal hükümet Almanya ve ülkedeki tüm insanlar üzerine bir koruma oluşturur.

Çalışanlar için yardım

Hiç kimse Korona pandemisi yüzünden işini kaybetmemelidir. Bu nedenle federal hükumet 1 Mart 2020 tarihine geriye dönük kısa çalışma ücreti alımını kolaylaştırıyor. Bir işletmede çalışanların yüzde onu iş kaybı yaşıyorsa, bu işletme federal çalışma ajansına kısa çalışma ücreti için talepte bulunabilir. Geçici işçi firmaları da bu talepte bulunabilir. Kısa süreli çalışan kişiler, genel olarak iptal olan net gelirin yüzde 60’ını geri alır. Evde en az bir çocuk yaşıyorsa, kısa çalışma ücreti net gelirin yüzde 67’si kadar olur. Daha fazla bilgi için bkz.Federal Çalışma ve Sosyal işler Bakanlığı.

Küçük ve büyük işletmeler ayrıca serbest meslek sahipleri için yardımlar

Federal hükümet, ulusal ekonomiyi ve çalışma yerlerini koruyan bir ekonomi sağlamlaştırma fonu oluşturmaktadır. Ayrıca yeniden kurma kredi kurumu (KfW), talep halinde yeni işletme kredilerinde kredi tutarının yüzde 80 ila 90'ına kefil olur. KfW garanti çerçevesi ek bütçe ile 465 milyardan 822 milyar Avro’ya yükseltilir. Bunun dışında federal hükümet küçük işletmeler için 50 Milyar Avro’luk bir destek sunar. Bununla, özellikle faaliyetlerini sürdürememe tehlikesi bulunan serbest meslek sahipleri, küçük esnaf ve küçük işletme sahipleri için zor dönemi aşma yardımı gerçekleştirilecektir. Serbest meslek sahipleri ve maks. 5 çalışanı (tam gün çalışana eşdeğer) bulunan işletmeler 3 aylık bir süreç için maks. 9.000 €’luk bir defaya mahsus bir ödeme talep edebilir. 10 çalışanı bulunan işletmeler için 3 aylık maks. 15.000 € yüksekliğindedir. Daha fazla bilgi için bkz.Federal Maliye Bakanlığı.

Kiracılar için yardımlar

Korona krizi nedeniyle kira ödemeleri geciktiğinde daireler veya iş yerleri için kira sözleşmesi iptali gerçekleştirilemez. Aynı durum elektrik, gaz ve telefon bağlantıları için de geçerlidir. Mal sahipleri, Korona pandemisi etkisi nedeniyle 1 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 arasında meydana gelen kira borçları nedeniyle kira sözleşmesini iptal edemezler. İlgili kiracıların ödenmemiş kiralarını Haziran 2022 sonuna kadar ödeme imkanları bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. Federal Adalet ve Tüketiciyi koruma Bakanlığı (sadece Almanca mevcut).

Aileler için yardımlar

Federal hükümet çocuk için ek ödeneği uyarlıyor: Geliriniz sadece kendinize yetiyor ve tüm ailenize yetmiyorsa, ebeveynler çocuk için bir ek ödenek alabilir. Bulunduğumuz dönemde çocuk için ek ödenek başvurularında daha önce yaptığımız gibi son altı ayın gelirini değil sadece son ayın gelirini inceleyeceğiz. Daha fazla bilgi için bkz. Federal Aile, Gençlik, Kadın ve Yaşlılar Bakanlığı (sadece Almanca mevcut).

Sağlık sistemi için yardımlar

Korona pandemisinin gelişimine ve sonuçlarına esnek ve kısa süreli tepki verebilmek için pandemi mücadelesinde kullanılabilecek 55 Milyar Avro hazır beklemektedir. Hastaneler ve özel doktorlar için örn. ileri bir tarihe alınmış operasyonlardan veya tedavilerden dolayı meydana gelen gelir kayıpları karşılanacaktır. Maske veya koruyucu kıyafetler gibi koruyucu donanımlar için ek olarak 3 milyar Avro hazır bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz.Federal Sağlık Bakanlığı.

Freitag, 03. April 2020