Integrationsbeauftragte

Information on Coronavirus

گامهای بعدی برای بازگشایی در جریان بیماری همه گیر - کرونا به تصویب رسیده است

چون شهروندان فاصله خود را حفظ و محدودیتهای - تماس در روزمرهٔ زندگی خویش را به بسیار دقت مراعات می کنند، کشور آلمان توانسته است جلو بیماری همه گیر - کرونا را بگیرد. با این حال دولت فدرال و ایالتها به تاریخ ۶ مَی موفق شدند که گامهای بیشتری برای گشایش دوباره را به تصویب برسانند

 ارچند که محدویتهای تماس تا ۵ جُون به مانند گذشته پابر جا می ماند، اما از این محدودیتها کاسته خواهد شد: به طوری که در آینده متعلقان دو خانوار همچنان می توانند با هم در ملاء عام ملاقت بکنند. و این برای خانواده ها از اهمیت به سزایی برخوردارست


در نظر گرفته شده است که تدریس حضوری برای همه شاگردان قبل از تعطیلات تابستانی دو باره آغاز گردد مواظبت اضطراری برای اطفال کودکستانها از تاریخ ۱۱ ام مَی تدریجی افزایش داده خواهد شد


   همه مغازه ها صرفنظر از مساحت سطح فروش آن اجازه دارند برای فروش باز باشند


 تصامیم در بارهٔ بازگشایی رستورانتها، هوتلها، سینماها و یا تئاترها را ایالتها به دوش دارند


 اجازهٔ ملاقات دوباره از بستگان در شفاخانه ها، پرستارگاهها و یا از مراکز معلولین را تنها یک شخص برگزیده شده دارد


 ورزش در اوقات فراغت در هوای آزاد دوباره اجازه داده می شود. و همچنان انجام دادن این نوع ورزش در باشگاه ورزشی نیز به شرط رعایت مقررات نظافت صحی و حفظ فاصله مجاز هست. بازیهای اول و دوم لیگ فدرال فوتبال آلمان در نیمهٔ دوم مَی، می توانند بدون تماشاچیان برگزار شوند

 کما فی السابق تا تاریخ ۳۱ آگست برگزاری این نوع برنامه ها و مراسم ممنوع می باشد: برگزاری جشنهای بزرگ مانند جشن مردمی و همچنان کنسرتها و برنامه های ورزشی با حضور تماشاچیان 


تا الآن که روند خوب به پیش می رود، اما ادارات فوری محدودیتهای جدیدی را در صورتی که منطقه ای این واگیری افزایش سریع از خود نشان بدهد، اعلان خواهند داشت. و این در صورتیست که در یک ناحیه و یا یک شهر بی ناحیه بیشتر از ۵۰ واگیری تازه در ازای هر ۱۰۰۰۰۰ جمعیت در عرض ۷ روز اخیر ثبت شده باشد

لطفاً کمک شوید تا موفقیتهایی حاصله در نبرد با بیماری همه گیر - کرونا را از دست ندهیم. به مانند گزشته فاصلهٔ تان را در ملاء عام حفظ بکنید، تا هم از خود و هم از همنوعان ما حفاظت کرده باشیم. و اینست یگانه راه قدم به قدم برگشت به روزمرهٔ معمولی زندگیمان
 

Montag, 11. Mai 2020