Integrationsbeauftragte

ویروس کورونا - دولت فدرال اینگونه کمک می‌کند

دولت فدرال تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا آلمان بتواند به چالش‌های عظیم اجتماعی و اقتصادی ناشی از ویروس کورونا فائق آید. اکنون مهمترین چیز آنست که از سلامت شهروندان حفاظت کرده، مشاغل و شرکت‌ها را نگه داشته و سیستم درمانی خود را تقویت کنیم. برای این منظور، دولت فدرال بزرگترین بسته حمایتی تاریخ جمهوری فدرال آلمان را راه‌اندازی کرده است. این بسته بالغ بر حدود 750 میلیارد یورو می‌باشد. این بسته شامل یک صندوق تثبیت اقتصادی با 600 میلیارد یورو و یک بودجه تکمیلی است که با آن دولت می تواند وام‌هایی بالغ بر 156 میلیارد یورواخذ کند. به این ترتیب، دولت فدرال یک چتر حمایتی بر سر آلمان و همه انسان‌های این سرزمین می‌گستراند.

کمک برای شاغلین

هیچ کس نباید به دلیل همه گیری جهانی کورونا شغل خود را از دست بدهد. به این دلیل، دولت فدرال دریافت کمک هزینه کار کوتاه مدت را از تاریخ 1 مارس 2020  گذشته آسان می‌سازد. چنانچه ده درصد شاغلین یک شرکت مشمول بیکاری شوند، آن شرکت می‌تواند نزد آژانس فدرال کار درخواست کمک هزینه کار کوتاه مدت دهد. شرکت‌های اشتغال موقت نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. به هر فردی که در اشتغال کوتاه مدت است، به طور کلی 60 درصد دستمزد خالص از دست رفته پرداخت می‌گردد. اگر حداقل یک کودک در خانوار زندگی کند، کمک هزینه کار کوتاه مدت بالغ بر 67 درصد دستمزد خالص از دست رفته خواهد بود. اطلاعات بیشتر در این مورد در آدرس Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

کمک‌هایی برای شرکت‌های کوچک و بزرگ و همچنین خود اشتغالی انفرادی

دولت فدرال در حال تاسیس یک صندوق ثبات اقتصادی است که باعث ثبات اقتصاد ملی ما و حفظ مشاغل خواهد شد. علاوه بر این، Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) در صورت درخواست، برای 80 الی 90% میزان وام جدید شرکت‌ها ضمانت می‌کند. چارچوب ضمانت KfW با بودجه تکمیلی از 465 به 822 میلیارد یورو افزایش می‌یابد. علاوه بر این، دولت فدرال 50 میلیارد یورو برای حمایت از شرکت‌های کوچک آماده می‌سازد. بدین وسیله، در صورت وجود تهدید برای بقاء، یک چاره موقت برای خود اشتغالی انفرادی، شرکت‌ها و کارآفرینان کوچک اندیشیده می‌شود. برای خود اشتغالی و شرکت‌هایی که حداکثر 5 شاغل دارند (معادل تمام وقت) می‌توان پرداخت یکباره به مبلغ حداکثر 9.000 یورو برای 3 ماه درخواست نمود. برای تعداد حداکثر 10 شاغل این مبلغ بالغ بر حداکثر 15.000 یورو برای 3 ماه خواهد بود. اطلاعات بیشتر در این مورد در آدرس Bundesministerium der Finanzen

مساعدت‌هایی برای مستاجران

قرارداد اجاره خانه‌ها و مغازه‌ها نباید به دلیل تاخیر در پرداخت کرایه به دلیل بحران کورونا فسخ شود. این در مورد انشعابات برق، گاز و تلفن نیز صدق می‌کند. اجاره دهندگان مجاز نیستند که در بازه زمانی 1 آوریل 2020 الی 30 ژوئن 2020قرارداد اجاره را به دلیل بدهی (در صورتیکه مبتنی بر اثرات همه گیری کورونا باشد)، فسخ نمایند. مستاجرین متاثر از این امر این امکان را دارند که اجاره عقب افتاده را تا پایان ژوئن 2022 بپردازند. اطلاعات بیشتر در این باره در آدرس Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (فقط به زبان آلمانی)

کمک‌هایی برای خانواده‌ها

دولت فدرال کمک هزینه کودکان را متناسب می‌سازد: درصورتی که درآمد فقط کفاف مخارج خود شخص را داده و برای کل خانواده کافی نباشد، والدین می‌توانند کمک خرج کودکان دریافت کنند. ما در این اوقات، درخواست‌های جدید برای کمک خرج کودک را فقط برای آخرین درآمد ماهانه، و نه مثل معمول درآمد شش ماه اخیر، بررسی می‌کنیم. اطلاعات بیشتر در این مورد در آدرس Bundesministerium für Familie, Jugend, Frauen und Senioren  (فقط به زبان آلمانی)

کمک‌هایی برای سیستم درمانی ما

برای اینکه بتوانیم با انعطاف‌پذیری و در مدت کوتاهی نسبت به گسترش بیشتر همه‌گیری جهانی کورونا و پیامدهای آن واکنش نشان دهیم، 55 میلیارد یورو در دسترس قرار دارد که می توان برای برنامه‌های بیشتر جهت مبارزه مستقیم با همه‌گیری از آن استفاده نمود. برای بیمارستان‌ها و پزشکان مجاز باید اطلاعات مربوط به از دست رفتن درآمد، به عنوان مثال به دلیل تعویق عمل‌های جراحی و درمان، جمع‌آوری شود. علاوه بر این، بیش از 3 میلیارد یورو برای تجهیزات حفاظتی مانند ماسک یا لباس‌های محافظ در اختیار قرار دارد. اطلاعات بیشتر در این مورد در آدرس Bundesministerium für Gesundheit

Freitag, 03. April 2020