Integrationsbeauftragte

در خانه بمانید - حتی در عید پاک - محدودیت ها تا 19 آپریل تمدید شده است.

ویروس کرونا هنود در آڵمان در حال گسترش است. ما باید سرعت گسترش را کاهش دهیم تا بیمارستان های ما بتوانند به طور مؤثری کار کنند. در جنگ با این ویروس به ما کمک کنید: در خانه بمانید. تماس خود را با دیگران غیر از اعضای خانوار خود کاملا به حداقل کاهش دهید. سفر نروید، به دیدن بستگان خود نروید، حتی در عید پاک. دولت فدرال و ولایت های فدرال نهایت تلاش خود را برای مبارزه با ویروس کرونا خواهند کرد. بنابراین، محدودیت های کنونی در زندگی عمومی تا 19 آپریل تمدید خواهد شد. روز سه شنبه بعد از عید پاک، به حکومت فدرال و حکومت های ولایتی توصیه خواهد شد که چه اقداماتی انجام دهند. تا 19 آپریل، این قوانین در سرتاسر آلمان اعمال خواهد شد.

 شهروندان باید ارتباط خود با دیگران - به جز اعضای خانوار خود – را به سطح حداقل کاهش دهدند و تنها برای مسائل کاملا ضروری با آنها تماس داشته باشند.  

 در فضای عمومی بیرون از خانه، اگر امکان دارد از دیگران - به جز افراد ذکر شده در بند یک - حداقل یک متر و نیم حفظ فاصله بگیرید.

 حضور در فضای عمومی بیرون از خانه فقط به تنهایی، یا به همراه یک فرد غیر از اعضای خانوار، و یا به همراه اعضای خانوار مجاز است. 

.طبیعتاً خروج از منزل به منظور رفتن به محل کار، محل مراقبت ضروری، خرید، مراجعه به پزشک، شرکت در جلسات، حضور در قرار ملاقات های ضروری و امتحانات، کمک به دیگران یا ورزش انفرادی و فعالیت در هوای آزاد و سایر فعالیت های ضروری دیگر، همچنان امکانپذیر است.   

 جشن گرفتن دسته جمعی در محل های عمومی، منازل و مؤسسات خصوصی با توجه به جدی بودن شرایط کشور ممنوع است. سازمان های امنیتی و پلیس بر رعایت محدودیت های ارتباطی نظارت می کنند و کسانی که تخلف کنند، مجازات می شوند.


 همه کافه ها و رستورانهای مختلف تعطیل می شوند، به جز رستورانهایی که غذا را جهت صرف در منزل تحویل می دهند.

 مؤسسات خدماتی در بخش مراقبت و صحت بدن مانند آرایشگاه، سالن آرایش/پیرایش، مطب ماساژ، استودیو تاتو و سایر مؤسسات مشابه تعطیل می شود، زیرا در این بخش برای ارائه خدمات، نزدیکی جسمی به مراجعین اجتناب ناپذیر است. کارهایی که از لحاظ پزشکی ضروری باشد، همچنان امکان پذیر خواهد بود.

 رعایت مقررات بهداشتی و اقدامات حمایتی مؤثر برای کارکنان و مراجعین در کلیه سازمانها و به ویژه در سازمانهای دارای مراجعه کننده اهمیت دارد.

Freitag, 03. April 2020