Integrationsbeauftragte

حکم فدرال و ایالتی: محدودیت های تردد تمدید شد

در تاریخ 15 آوریل، دولت فدرال و دولت های ایالتی درباره نحوه مهار کرونا ویروس به توافق رسیدند. محدودیت های تردد که از ماه مارس تطبیق شده بود طور عمومی تا 3 مه 2020 تمدید شد اما مقررات و معلومات جدید نیز ارائه شده است

فروشگاه های دارای 800 متر مربع فضای فروش - صرفنظر از نوع فضای فروش - فروشندگان موتر، سایکل و  کتاب مجاز هستند باز باشند. اما باید اصول بهداشتی را رعایت کنند و از صف بندی جلوگیری نمایند.  


 مکتب ها باید مرحله به مرحله از 4 مه اقدام به بازگشایی کنند و اولویت با صنف های تعلیمی پایانی و پایه آخر دوره ابتدایی است. امتحانات و آمادگی امتحانات صنف های پایانی این سال تحصیلی باید دوباره برگزار شوند. تا 29 آوریل، کنفرانس وزرای معارف (KMK) ساز و کار شروع مجدد آموزش را شرح خواهد داد.


مراقبت عاجل ویژه اطفال ادامه می‌یابد و برای سایر متخصصان و گروه‌های ضرورتمند تمدید می‌شود.


سالن‌های آرایش می‌توانند در تاریخ 4 مه فعالیت خود را آغاز کنند، مشروط بر اینکه اقدامات کافی برای حفاظت از کارکنان و مشتریان انجام دهند.


در حال حاضر گردهمایی در کلیسا، مسجد و کنیسه و نیز جشن ها و رویدادهای مذهبی ممنوع است. 


رویدادهای بزرگ تا حداقل 31 اوت 2020 ممنوع است.


از همه شهروندان تقاضا می شود از ماسک روزانه، به ویژه در وسائل ترانسپورت عامه و هنگام خرید استفاده کنند.


تا قبل از 4 مه، صدراعظم و ایالت ها میزان پیشرفت در این زمینه را مجدداً ارزیابی می کنند و درباره اقدامات بعدی تصمیم می گیرند. لطفاً در خانه بمانید و از سفر و ملاقات های شخصی بپرهیزید. 
 

Montag, 20. April 2020