Integrationsbeauftragte

Коронавирус - Ето как помага федералното правителство

Федералното правителство прави всичко, за да може Германия да се справи с огромните обществени и икономически предизвикателства в резултат на коронавируса. Най-важното сега е да се защити здравето на гражданите, да се запазят работните места и фирмите и да се укрепи нашето здравеопазване. За целта федералното правителство пуска в действие най-големия пакет от помощни мерки в историята на Федералната република. Той е с обем около 750 милиарда евро. Състои се от фонд за стабилизиране на икономиката от 600 милиарда евро и допълнителен държавен бюджет, чрез който федералната държава може да поеме кредити в размер на 156 милиарда евро. По такъв начин федералното правителство разпъва защитен чадър над Германия и всички хора в страната.

Помощи за работниците

Никой не трябва да загуби работата си заради пандемията от коронавирус. Затова федералното правителство улеснява получаването на пари за кратковременна заетост със задна дата към 1 март 2020 г. Ако десет процента от заетите в едно предприятие са засегнати от отпадане от работа, предприятието може да заяви във Федералната агенция по труда пари за кратковременна заетост. Фирмите за временна заетост също могат да направят това. На хората с кратковременна заетост по принцип се възстановяват 60 процента от отпадналото нетно възнаграждение. Ако в домакинството живее най-малко едно дете, парите за кратковременна заетост са 67 процента от отпадналото нетно възнаграждение. Допълнителна информация на Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Федерално министерство на труда и социалните въпроси).

Помощи за малки и големи предприятия и самостоятелно работещи лица

Федералното правителство учредява фонд за стабилизиране на икономиката, който да стабилизира икономиката на нашата страна и да гарантира работните места. Между другото, ако това бъде заявено, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) може да гарантира до 80 до 90 % от сумата на кредита при нови фирмени кредити. С допълнителния държавен бюджет гаранционната рамка на KfW нараства от 465 на 822 милиарда евро. Освен това федералното правителство предоставя 50 милиарда евро за подпомагане на дребни предприемачи. По такъв начин трябва да бъде предоставена преди всичко помощ за преодоляване на ситуацията за самостоятелно работещи лица, лица, занимаващи се с дребен бизнес и дребни предприемачи, ако е налице заплаха за съществуването. За самостоятелно работещи лица и фирми с до 5 заети (еквивалент на пълно работно време) може да бъде заявено еднократно плащане до 9 000 евро за 3 месеца. При до 10 заети сумата е до 15 000 евро за 3 месеца. Допълнителна информация на Bundesministerium der Finanzen (Федерално министерство на финансите).

Помощи за наематели

Договорите за наем на жилища и търговски помещения не трябва да се прекратяват, ако се появи закъснение при плащането на наемите в резултат на кризата с коронавируса. Същото важи за захранването с електричество, газ и телефон. Наемодателите не трябва да прекъсват наемните отношения поради неплатени наеми в периода от 1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г., ако те се дължат на пандемията от коронавирус. Засегнатите наематели имат възможност да платят пропуснатия наем до края на юни 2022 г. Допълнителна информация на Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Федерално министерство на правосъдието и защитата на потребителите) (само на немски език).

Помощи за семейства

Федералното правителство актуализира детските надбавки: Ако доходът стига само за тях самите, но не за цялото семейство, родителите могат да получават детски надбавки. Сега при новите заявления за детски надбавки за известно време ще проверяваме само дохода за последния месец вместо, както обикновено, дохода за изминалите шест месеца. Допълнителна информация на Bundesministerium für Familie, Jugend, Frauen und Senioren (Федерално министерство на семейството, младежта, жените и възрастните хора) (само на немски език).

Помощи за нашето здравеопазване

За да можем да реагираме гъвкаво и в кратки срокове на по-нататъшното развитие на пандемията от коронавирус и нейните последици, са приготвени 55 милиарда евро, които могат да се използват за допълнителни проекти за непосредствена борба с пандемията. За болници и самостоятелно работещи лекари и лекарски практики трябва да бъде овладяно прекъсването на заплащането в резултат например на отложени операции или лечение. За предпазно оборудване като маски или защитни костюми на разположение има допълнително над 3 милиарда евро. Допълнителна информация на Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването).

Freitag, 03. April 2020