Integrationsbeauftragte

Quyết định của liên bang và tiểu bang: Tiếp tục duy trì việc hạn chế tiếp xúc

Vào ngày 15 tháng 4, chính phủ liên bang và các tiểu bang đã thống nhất cách thức ngăn chặn sự lan rộng của covid-19. Các hạn chế tiếp xúc đã có hiệu lực kể từ tháng 3 sẽ được duy trì đến ngày 3 tháng 5 năm 2020, nhưng cũng có những quy định và thông tin mới

• Các cửa hàng có diện tích bán hàng tối đa 800 m2 và - bất kể diện tích bán hàng – các cửa hàng đại lý xe hơi, đại lý xe đạp và nhà sách được phép mở lại. Nhưng họ phải thực hiện đúng các biện pháp vệ sinh và tránh tình trạng xếp hàng.

• Trường học được kế hoạch từng bước để có thể nhập học từ ngày 4 tháng 5 - ban đầu là ưu tiên cho các lớp thi tốt nghiệp và các lớp ở năm học cuối của trường tiểu học. Các kỳ thi và luyện thi cho các lớp thi tốt nghiệp của năm học này nên nhập học lại. Cho đến ngày 29 tháng 4, các bộ trưởng bộ giáo dục và văn hóa sẽ hội nghị và trình lên giải pháp để tất cả trường có thể nhập học lại.

• Tiếp tục duy trì các nhà trẻ khẩn cấp và ưu tiên thêm cho các nhóm nghề khác và các nhóm nhu cầu khác.

• Tiệm cắt uốn tóc có thể bắt đầu mở lại vào ngày 4 tháng 5, nếu có biện pháp thích hợp để bảo vệ nhân viên và khách hàng.
• Các cuộc họp trong nhà thờ, nhà thờ Hồi giáo và giáo đường, cũng như các lễ kỷ niệm và sự kiện tôn giáo không được phép diễn ra trong thời gian này.

• Các sự kiện lớn bị cấm cho đến ít nhất là ngày 31 tháng 8 năm 2020.

• Khuyến khích mọi người nên dùng khẩu trang hàng ngày, đặc biệt là trong giao thông công cộng và đi mua sắm.

Trước ngày 4 tháng 5, thủ tướng liên bang và các tiểu bang sẽ đánh giá lại tình hình và quyết định các biện pháp tiếp theo. Hãy ở nhà và không nên du lịch và thăm viếng.
 

Montag, 20. April 2020