Integrationsbeauftragte

Всеки от нас може да допринесе за това, да защитим възрастните хора с предходни заболявания от корона вируса. Необходимо е по-бавно развитие, за да не претоварим здравните системи. Правителствата са предприели мерки, за да спрат разпространението на вируса и да смекчат икономическите последствия. Федералното правителство информира за актуалната ситуация относно корона вируса по различни канали и на различни езици.