Integrationsbeauftragte

Svaki pojedinac svojim ponašanjem može doprinijeti zaštiti osoba s prethodnim oboljenjima i starijih osoba od koronavirusa. Sporiji tijek pandemije potreban je kako se ne bi preopteretili zdravstveni sustavi. Politika je donijela mjere u cilju usporavanja širenja virusa i ublažavanja gospodarskih posljedica. Savezna vlada informira o aktualnoj situaciji oko koronavirusa na više načina i jezika.