Integrationsbeauftragte

Każdy i każda z nas może swoim zachowaniem przyczynić się do ochrony osób starszych i osób z rozpoznanymi wcześniej schorzeniami przed zarażeniem koronawirusem. Należy spowolnić przebieg epidemii, aby nie doszło do przeciążenia systemów opieki zdrowotnej. Władze podjęły niezbędne działania w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa oraz złagodzenia skutków gospodarczych. Rząd federalny informuje o bieżącej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa w kilku językach na różnych kanałach informacyjnych.